பேர்சிய மொழி
Persa
உரோமானிய மொழி
Rumano
சேர்பிய மொழி
Serbio
ஸ்லோவானிய மொழி
Esloveno
ஸ்வீடன் மொழி
Sueco
தாய்லாந்து மொழி
Tailandés
உக்ரேனிய மொழி
Ucraniano
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
Uzbeko
வியட்னாமிய மொழி
Vietnamita
ஆபிரிக்க மொழி
Afrikaans
ஐஸ்லாந்து மொழி
Islandés
ஸ்வாகிலி மொழி
Swahili
எஸ்பெராண்டோ மொழி
Esperanto
ஆர்மேனிய மொழி
Armenio

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.