மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
No translations found
ஆவர்த்தன அட்டவணை
No translations found
முகப்பு
No translations found
ஒப்பிடல்
Võrdle
அமைப்புக்கள்
Eelistused
பட்டியல்
No translations found
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Tõlgi
மொழி பெயர்ப்பு
Tõlge
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Firmast
பொது
Üldine
பதிப்பு
Versioon
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
No translations found
பங்களிப்பு
No translations found
தேடல்
Otsing
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
No translations found
மொழி
Keel
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Toetatud keeled
கணினி மொழி
No translations found
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
No translations found
தனியுரிமை விதிகள்
Privaatsuseeskirjad
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
No translations found
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
No translations found
இதற்கான விடைகள்
No translations found
மூலகம்
No translations found
மூலகங்கள்
No translations found
மதிப்பாய்வு
No translations found
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Tugiteenus
மேம்படுத்து
No translations found
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
No translations found
அம்சங்கள்
Funktsioonid
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
No translations found
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
No translations found
அனுப்பு
Saada
கருத்தினை அனுப்பவும்
Tagasiside saatmine
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
No translations found
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
No translations found
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
No translations found
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
No translations found
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
No translations found
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
No translations found
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
No translations found
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
No translations found
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
No translations found
மூடுங்கள்
No translations found
ஆன்
Sees
ஆஃப் செய்யவும்
Väljas
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
No translations found
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Versioonimärkmed
தீம்
No translations found
ஒளி
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.