மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Տարրեր: Պարբերական աղյուսակ
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Պարբերական աղյուսակ
முகப்பு
Գլխավոր էջ
ஒப்பிடல்
Համեմատել
அமைப்புக்கள்
Կարգավորումներ
பட்டியல்
Ցանկ
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Թարգմանել
மொழி பெயர்ப்பு
Թարգմանություն
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Ծրագրի մասին
பொது
Ընդհանուր
பதிப்பு
Տարբերակ
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Հեղինակ Naveen CS
பங்களிப்பு
Դրույթներ
தேடல்
Որոնել
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Օգնեք թարգմանել
மொழி
Լեզու
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Աջակցվող լեզուներ
கணினி மொழி
Սարքի լեզուն
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Վերագործարկեք լեզուն փոխելու համար
தனியுரிமை விதிகள்
Տվյալների դրույթներ
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Այս հավելվածը չի հավաքում և պահում որևէ անձնական տվյալ
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Տարրը գոյություն չունի
இதற்கான விடைகள்
Արդյունքներ
மூலகம்
Տարր
மூலகங்கள்
տարրեր
மதிப்பாய்வு
Գնահատել
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Կապ հեղինակի հետ
மேம்படுத்து
Ամբողջական տարբերակը
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Գնել ամբողջական տարբերակը բոլոր հնարավորությունների համար
அம்சங்கள்
Հնարավորություններ
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Հավանեցի՞ք ծրագիրը
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Գնահատեք 5 աստղով խանութում
அனுப்பு
Ուղարկել
கருத்தினை அனுப்பவும்
Ուղարկել արձագանք
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Գնեք հավելվածը բոլոր, որ կարողանաք օգտվել բոլոր հնարավորություններից
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Չցուցադրել գովազդները
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Կայել որպես ետնաշերտ
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Դիտել իզոտոպների մասին մանրամասն տեղեկությունները
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Դիտել ավելի շատ նկարներ տվյալ տարրի մասին
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Փոփոխել ցուցադրման դրվածքները
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Խմբագրել կարճատները
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Հասանելի է գնման համար
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Պատմեք մեզ թե ինչ կուզեիք փոխել ծրագրում
மூடுங்கள்
Փակել
ஆன்
Միացված է
ஆஃப் செய்யவும்
Անջատված է
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Նկարի մասին
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Արդիացման մասին
தீம்
Ոճ
ஒளி
Բաց

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.