மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்்டவணை
Elementler: Periyodik Cetvel
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Periyodik Cetvel
முகப்பு
Ana sayfa
ஒப்பிடல்
Karşılaştır
அமைப்புக்கள்
Ayarlar
பட்டியல்
Listele
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Çevir
மொழி பெயர்ப்பு
Çeviri
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Hakkında
பொது
Genel
பதிப்பு
Sürüm
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Naveen CS tarafından geliştirildi
பங்களிப்பு
Jenerik
தேடல்
Ara
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Uygulamayı çevirmemizde bize yardımcı ol
மொழி
Dil
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Desteklenen diller
கணினி மொழி
Sistem dili
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Dili değiştirmek için lütfen uygulamayı yeniden başlatın
தனியுரிமை விதிகள்
Gizlilik Politikası
இவ் ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Bu uygulama hiçbir kullanıcı verisini toplamaz ya da saklamaz
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Aradığınıza uygun element bulunamadı
இற்கான விடைகள்
için sonuçlar
மூலகம்
element
மூலகங்கள்
elementler
ரேட்
Değerlendir
எம்மை தொடர்புகொள்ளவு்
Bize ulaşın
மேம்படுத்து
Yükselt
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
İlave özellikler için yükselt
அம்சங்கள்
Özellikler
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் சந்தோசம் அடைகிறீரா?
Uygulamayı sevdiniz mi?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 star ரேட்டிங் செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Mağazada uygulamamıza 5 yıldız verebilirsiniz
அனுப்பு
Gönder
ஃபீட்பாக்கினை அனுப்பவும்
Geri bildirim gönder
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Aşağıdaki özellikleri elde etmek için lütfen yükseltmeyi satın alın
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Bütün reklamları kalıdırın
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Arka planı ayarlayın
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
İzotopların detaylarını görüntüleyin
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Her bir element için daha fazla resim görüntüleyin
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Periyodik cetvelin görünümünü özelleştirin
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Sayfa gezinim kısayollarını ayarlayın
*மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Güncelleme ile mevcut
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Uygulamayı daha iyi bir hale getirebilmemiz için bize deneyimlerinizi anlatın
மூடுங்கள்
Kapat
ஆன்
Açık
ஆஃப் செய்யவும்
Kapalı
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Resim kaynağı
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Sürüm notları
தீம்
Tema
மென்மையான
Açık

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.