Елементи: Периодни Систем
Elementos: La Tabla Periódica
Периодни Систем Елемената
Tabla Periódica
Почетна
Inicio
Упореди
Comparar
Подешавања
Ajustes
Листа
Lista
Преведи
Traducir
Превођење
Traducción
О програму
Acerca de
Главно
General
Верзија
Versión
Аутор: Naveen CS
Desarrollado por Naveen CS
Захвалности
Créditos
Претражи
Buscar
Помозите у превођењу апликације на Ваш језик
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
Језик
Idioma
Подржани језици
Idiomas compatibles
Системски језик
Lenguaje del sistema
Молимо покрените поново апликацију за промену језика
Por favor re-inicie la aplicación para cambiar de lenguaje
Политика приватности
Política de Privacidad
Ова апликација не прикупља или складишти Ваше податке
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
Нема елемената који се поклапају са вашом претрагом
Ningún resultado coincide con tu búsqueda
Резултати за
Resultados para
елемент
elemento
елементи
elementos
Оцените
Calificar
Контактирајте нас
Contáctanos
Унапреди
Actualización
Унапредите за више функција
Actualiza para funciones extra
Функције
Funciones
Уживате у апликацији?
¿Te gusta esta app?
Волели бисмо да оцените апликацију са 5 звездица
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
Пошаљи
Enviar
Пошаљите повратне информације
Enviar comentarios
Молимо купите унапређену верзију да бисте могли да
Por favor, adquiera la actualización para obtener las siguientes características
Уклоните све рекламе
Eliminar toda la publicidad
Подесите позадину
Establecer el fondo
Погледате детаљне информације о изотопима
Ver información detallada sobre los isótopos
Погледате више слика за сваки елемент
Ver más imágenes de cada elemento
Подесите изглед периодног система
Personalizar la apariencia de la tabla periódica
Подешавање тастера за навигацију
Modificar las teclas de acceso directo para la navegación de página
* Доступно уз надоградњу
* Disponible con la actualización
Опишите нам своје искуство или предложите како апликацију можемо учинити још бољом
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
Затвори
Cerrar
Укључено
Activado
Искључено
Desactivado
Захвалности за слике
Créditos de imagen
Информације о верзији
Notas de la versión
Теме
Tema
Светло
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.