عناصر: جدول تناوبی
Elementos: La Tabla Periódica
جدول تناوبی
Tabla Periódica
خانه
Inicio
مقایسه
Comparar
تنظیمات
Ajustes
فهرست
Lista
ترجمه
Traducir
ترجمه کردن
Traducción
درباره برنامه
Acerca de
عمومی
General
نسخه
Versión
طراحی و توسعه توسط Naveen CS
Desarrollado por Naveen CS
اعتبار
Créditos
جستجو
Buscar
به ترجمه کردن این برنامه به زبان خودتان کمک کنید
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
زبان
Idioma
زبان های پشتیبانی شده
Idiomas compatibles
زبان دستگاه
Lenguaje del sistema
لطفا برای تغییر زبان برنامه دوباره راه اندازی کنید
Por favor re-inicie la aplicación para cambiar de lenguaje
سیاست حفظ حریم خصوصی
Política de Privacidad
این برنامه هرگونه از اطلاعات کاربران را ذخیره یا جمع آوری نمیکند
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
هیچ عنصری یافت نشد
Ningún resultado coincide con tu búsqueda
نتایج
Resultados para
عنصر
elemento
عناصر
elementos
ارزش
Calificar
تماس با ما
Contáctanos
ارتقا
Actualización
ارتقا برای امکانات اضافی
Actualiza para funciones extra
امکانات
Funciones
آیا از این برنامه لذت میبرید؟
¿Te gusta esta app?
ما دوست داریم شما به برنامه ما در فروشگاه امتیاز ۵ ستاره بدهید
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
ارسال
Enviar
ارسال بازخورد
Enviar comentarios
لطفا برای دریافت امکانات زیر ارتقا را خریداری کنید
Por favor, adquiera la actualización para obtener las siguientes características
پاک کردن تمام تبلیغات ها
Eliminar toda la publicidad
تنظیم پس زمینه
Establecer el fondo
نمایش اطلاعات دقیق در مورد ایزوتوپ ها
Ver información detallada sobre los isótopos
مشاهده عکسهای بیشتر برای هر عنصر
Ver más imágenes de cada elemento
ظاهر جدول تناوبی را سفارشی کنید
Personalizar la apariencia de la tabla periódica
کلیدهای میانبر برای حرکت در صفحه را اصلاح کنید
Modificar las teclas de acceso directo para la navegación de página
در دسترس با ارتقاء
* Disponible con la actualización
تجربه یا پیشنهاد خود را به ما بگویید ک چگونه میتوانیم بهتر باشیم
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
بستن
Cerrar
روشن
Activado
خاموش
Desactivado
اعتبار عکس
Créditos de imagen
ویژگی ورژن ها
Notas de la versión
تم
Tema
روشن
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.