மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Grunnstoffene: Det Periodiske System
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Periodesystemet
முகப்பு
Hjem
ஒப்பிடல்
Sammenlign
அமைப்புக்கள்
Innstillinger
பட்டியல்
Liste
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Oversett
மொழி பெயர்ப்பு
Oversettelse
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Om
பொது
Generelt
பதிப்பு
Versjon
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Utviklet av Naveen CS
பங்களிப்பு
Bidragsytere
தேடல்
Søk
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Hjelp til med å oversette appen til ditt språk
மொழி
Språk
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Språk som støttes
கணினி மொழி
Systemspråk
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Vennligst start appen på nytt for å bytte språk
தனியுரிமை விதிகள்
Personvernregler
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Appen verken samler eller lagrer brukerdata
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Ingen grunnstoffer stemte med søket ditt
இதற்கான விடைகள்
Resultater for
மூலகம்
grunnstoff
மூலகங்கள்
grunnstoffer
மதிப்பாய்வு
Rangér
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Kontakt oss
மேம்படுத்து
Oppgrader
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Oppgrader for ekstra funksjoner
அம்சங்கள்
Funksjoner
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Har du glede av appen?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Vi vil gjerne at du gir applikasjonen 5 stjerner
அனுப்பு
Send
கருத்தினை அனுப்பவும்
Send tilbakemelding
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Vennligst kjøp oppgraderingen for å få funksjonene nedenfor
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Fjern all reklame
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Angi bakgrunnen
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Se detaljert informasjon om isotoper
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Se flere bilder for hvert element
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Tilpass utseendet til periodesystemet
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Endre snarveiene for sidenavigasjon
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Tilgjengelig med oppgraderingen
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Fortell oss om dine erfaringer eller foreslå hvordan vi kan gjøre det enda bedre
மூடுங்கள்
Lukk
ஆன்
Aktivert
ஆஃப் செய்யவும்
Deaktivert
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Bildekreditter
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Versjonsmerknader
தீம்
Tema
ஒளி
Lys

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.