மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Elemente: Das Periodensystem
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Periodensystem
முகப்பு
Startseite
ஒப்பிடல்
Vergleichen
அமைப்புக்கள்
Einstellungen
பட்டியல்
Liste
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Übersetzen
மொழி பெயர்ப்பு
Übersetzung
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Über
பொது
Allgemein
பதிப்பு
Version
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Entwickelt von Naveen CS
பங்களிப்பு
Danksagungen
தேடல்
Suchen
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Helfen Sie, diese App in Ihre Sprache zu übersetzen
மொழி
Sprache
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Unterstützte Sprachen
கணினி மொழி
System Sprache
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Bitte starten Sie die app neu, um die Sprache zu wechseln
தனியுரிமை விதிகள்
Datenschutz Richtlinie
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Diese App sammelt und speichert keine Anwenderdaten
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Keine Übereinstimmung mit Ihren Suchvorgaben
இதற்கான விடைகள்
Ergebnisse für
மூலகம்
Element
மூலகங்கள்
Elemente
மதிப்பாய்வு
Bewerten
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Kontaktieren Sie uns
மேம்படுத்து
Upgrade
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Upgrade für Zusatzfunktionen
அம்சங்கள்
Funktionen
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Gefällt Ihnen das App?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere App mit 5 Sternen im Store bewerten
அனுப்பு
Senden
கருத்தினை அனுப்பவும்
Feedback senden
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Bitte kaufen Sie das Upgrade um die folgenden Eigenschaften zu erwerben
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Alle Ads entfernen
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Wahl des Hintergrunds
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Detaillierte Informationen zu Isotopen anzeigen
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Mehr Bilder zu jedem Element anzeigen
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Erscheinungsbild des Periodensystems anpassen
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Änderung der Tastenkürzel für die Seitennavigation
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Mit dem Upgrade erhältlich
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Erzählen Sie uns Ihre Erfahrungen oder schlagen Sie vor, wie wir die App noch besser machen können
மூடுங்கள்
Schliessen
ஆன்
Ein
ஆஃப் செய்யவும்
Aus
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Danksagungen für Bilder
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Versionshinweise
தீம்
Design
ஒளி
Hell

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.