மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Элементы: Периодическая Таблица
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Периодическая Таблица
முகப்பு
Главная
ஒப்பிடல்
Сравнить
அமைப்புக்கள்
Настройки
பட்டியல்
Список
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Перевести
மொழி பெயர்ப்பு
Перевод
பயன்பாட்டைப் பற்றி
О приложении
பொது
Общие
பதிப்பு
Версия
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Разработано Naveen CS
பங்களிப்பு
Разработчики
தேடல்
Поиск
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Помогите перевести это приложение на ваш язык
மொழி
Язык
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Поддерживаемые языки
கணினி மொழி
Язык системы
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Пожалуйста, перезагрузите приложение для переключения языка
தனியுரிமை விதிகள்
Политика конфиденциальности
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Это приложение не собирает и не хранит никакую пользовательскую информацию
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Ни одного элемента не найдено по вашему запросу
இதற்கான விடைகள்
Результаты по запросу
மூலகம்
Элемент
மூலகங்கள்
Элементы
மதிப்பாய்வு
Оценить
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Связаться с нами
மேம்படுத்து
Платная версия
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Платная версия с расширенными возможностями
அம்சங்கள்
Возможности
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Нравится приложение?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Мы были бы рады, если вы оцените наше приложение в 5 звёзд
அனுப்பு
Отправить
கருத்தினை அனுப்பவும்
Отправить отзыв
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Пожалуйста, приобретите расширенную версию, чтобы использовать дополнительные функции
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Удалить всю рекламу
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Установить фон
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Показать детальную информацию об изотопах
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Показывать больше изображений для каждого элемента
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Настроить внешний вид таблицы Менделеева
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Измените сочетания клавиш для навигации по страницам
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Доступно с обновлением
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Сообщите нам ваше мнение и предложения по улучшению приложения
மூடுங்கள்
Закрыть
ஆன்
Включить
ஆஃப் செய்யவும்
Отключить
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Изображение разработчиков
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Примечания к версии
தீம்
Цвета
ஒளி
Светлые

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.