יסודות: הטבלה המחזורית
Elementos: La Tabla Periódica
הטבלה המחזורית
Tabla Periódica
בית
Inicio
השוואה
Comparar
הגדרות
Ajustes
רשימה
Lista
לתרגם
Traducir
תרגום
Traducción
אודות
Acerca de
כללי
General
גרסה
Versión
פיתוח על ידי Naveen CS
Desarrollado por Naveen CS
תודות
Créditos
חפש
Buscar
תעזור לתרגם את היישומון הזה לשפה שלך
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
שפה
Idioma
שפה נתמכת
Idiomas compatibles
שפת המערכת
Lenguaje del sistema
נא להפעיל את היישומון מחדש להחליף שפה
Por favor re-inicie la aplicación para cambiar de lenguaje
מדיניות פרטיות
Política de Privacidad
היישומון לא מאגר או שומר מידע משתמשים
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
אין יסוד מתאים לחיפוש שלך
Ningún resultado coincide con tu búsqueda
תוצאות ל
Resultados para
יסוד
elemento
יסודות
elementos
קצב
Calificar
צור קשר
Contáctanos
לשדרג
Actualización
לשדרג לתוכניות נוספות
Actualiza para funciones extra
תכונות
Funciones
נהנה מהיישומון?
¿Te gusta esta app?
אנחנו נעריך אם תדרג את האפליקציה שלנו ב 5 כוכבים
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
שלח
Enviar
שליחת משוב
Enviar comentarios
נא לשדרג את היישומון כדי לקבל את התכונות הבאות
Por favor, adquiera la actualización para obtener las siguientes características
הסרת כל פרסומות
Eliminar toda la publicidad
להגדיר את הרקע
Establecer el fondo
הצגת מידע מפורט על איזוטופים
Ver información detallada sobre los isótopos
הצגת תמונות נוספות עבור כל יסוד
Ver más imágenes de cada elemento
התאם אישית את המראה של הטבלה המחזורית
Personalizar la apariencia de la tabla periódica
שנה את מקשי הקיצור עבור ניווט הדף
Modificar las teclas de acceso directo para la navegación de página
זמין עם שדרוג
* Disponible con la actualización
ספר לנו על החוויה שלך באפליקציה או הצע לנו כיצד נוכל לשפר אותה
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
סגור
Cerrar
פעיל
Activado
כבוי
Desactivado
זכויות התמונות
Créditos de imagen
הערות גירסה
Notas de la versión
ערכת נושא
Tema
בהיר
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.