மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Pierwiastków: Układ Okresowy
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Układ Okresowy
முகப்பு
Główna
ஒப்பிடல்
Porównać
அமைப்புக்கள்
Ustawienia
பட்டியல்
Lista
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Tłumacz
மொழி பெயர்ப்பு
Tłumaczenie
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Informacje
பொது
Ogólne
பதிப்பு
Wersja
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Opracowany przez Naveen CS
பங்களிப்பு
Uznania
தேடல்
Szukaj
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
மொழி
Język
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Obsługiwane języki
கணினி மொழி
Język Systemowy
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
தனியுரிமை விதிகள்
Polityka Prywatności
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
இதற்கான விடைகள்
Wyniki dla
மூலகம்
pierwiastek
மூலகங்கள்
pierwiastki
மதிப்பாய்வு
Oceń
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Skontaktuj się z Nami
மேம்படுத்து
Ulepsz
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
அம்சங்கள்
Funkcje
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Cieszysz się tą aplikacją?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
அனுப்பு
Wyślij
கருத்தினை அனுப்பவும்
Prześlij opinię
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Usuń wszystkie reklamy
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Ustaw tło
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Dostępne po ulepszeniu
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
மூடுங்கள்
Zamknij
ஆன்
Włączone
ஆஃப் செய்யவும்
Wyłączone
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Opis Obrazu
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Uwagi o wersji
தீம்
Motyw
ஒளி
Jasny

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.