Grundämnen: Det Periodiska Systemet
Elementos: La Tabla Periódica
Periodiska Systemet
Tabla Periódica
Hem
Inicio
Komparera
Comparar
Inställningar
Ajustes
Lista
Lista
Översätt
Traducir
Översättning
Traducción
Om
Acerca de
Allmän
General
Version
Versión
Utvecklad av Naveen CS
Desarrollado por Naveen CS
Sök
Buscar
Hjälp översätt denna app till ditt eget språk!
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
Språk
Idioma
Språk som stöds
Idiomas compatibles
Systemet språk
Lenguaje del sistema
Sekretesspolicy
Política de Privacidad
Den här appen samlar inte in eller lagrar någon användardata
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
Resultat för
Resultados para
Kontakta oss
Contáctanos
Uppgradering
Actualización
Funktioner
Funciones
Njuter du av appen?
¿Te gusta esta app?
Vi skulle verkligen gilla om du gav vår app en femma
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
Skicka
Enviar
Skicka feedback
Enviar comentarios
Ta bort alla annonser
Eliminar toda la publicidad
Berätta om din upplevelse eller föreslå hur vi kan göra den ännu bättre
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
Stänga
Cerrar
Activado
Av
Desactivado
Bildkrediter
Créditos de imagen
Versionskommentarer
Notas de la versión
Tema
Tema

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.