மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்்டவணை
Grundämnen: Det Periodiska Systemet
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Periodiska Systemet
முகப்பு
Hem
ஒப்பிடல்
Komparera
அமைப்புக்கள்
Inställningar
பட்டியல்
Lista
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Översätt
மொழி பெயர்ப்பு
Översättning
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Om
பொது
Allmän
பதிப்பு
Version
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Utvecklad av Naveen CS
பங்களிப்பு
No translations found
தேடல்
Sök
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Hjälp översätt denna app till ditt eget språk!
மொழி
Språk
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Språk som stöds
கணினி மொழி
Systemet språk
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
No translations found
தனியுரிமை விதிகள்
Sekretesspolicy
இவ் ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Den här appen samlar inte in eller lagrar någon användardata
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
No translations found
இற்கான விடைகள்
Resultat för
மூலகம்
No translations found
மூலகங்கள்
No translations found
ரேட்
No translations found
எம்மை தொடர்புகொள்ளவு்
Kontakta oss
மேம்படுத்து
Uppgradering
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
No translations found
அம்சங்கள்
Funktioner
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் சந்தோசம் அடைகிறீரா?
Njuter du av appen?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 star ரேட்டிங் செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Vi skulle verkligen gilla om du gav vår app en femma
அனுப்பு
Skicka
ஃபீட்பாக்கினை அனுப்பவும்
Skicka feedback
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
No translations found
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Ta bort alla annonser
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
No translations found
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
No translations found
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
No translations found
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
No translations found
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
No translations found
*மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
No translations found
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Berätta om din upplevelse eller föreslå hur vi kan göra den ännu bättre
மூடுங்கள்
Stänga
ஆன்
ஆஃப் செய்யவும்
Av
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Bildkrediter
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Versionskommentarer
தீம்
Tema
மென்மையான
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.