மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Elementer: Det Periodiske System
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Periodiske System
முகப்பு
Startside
ஒப்பிடல்
Sammenlign
அமைப்புக்கள்
Indstillinger
பட்டியல்
Liste
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Oversæt
மொழி பெயர்ப்பு
Oversættelse
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Om
பொது
Generelt
பதிப்பு
Version
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Udviklet af Naveen CS
பங்களிப்பு
Tak til
தேடல்
Søgning
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Hjælp med at oversætte denne app til dit sprog
மொழி
Sprog
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Understøttede sprog
கணினி மொழி
System sprog
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Genstart appen for at ændre sprog
தனியுரிமை விதிகள்
Privatlivspolitik
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Denne app indhenter, eller lagrer, ingen brugerdata
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Ingen elementer matcher din søgning
இதற்கான விடைகள்
Resultater for
மூலகம்
element
மூலகங்கள்
elementer
மதிப்பாய்வு
Bedøm
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Kontakt os
மேம்படுத்து
Opgradér
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Opgradér for ekstra funktioner
அம்சங்கள்
Funktioner
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Nyder du applikationen?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Vi ville elske det hvis du bedømte vores app 5 stjerner
அனுப்பு
Send
கருத்தினை அனுப்பவும்
Send Feedback
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Køb venligst opgraderingen for at få nedenstående funktioner
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Fjern alle reklamer
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Indstil baggrunden
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Se detaljeret information om isotoper
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Se flere billeder for hvert element
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Tilpas det periodiske systems udseende
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Rediger genvejstasterne til sidenavigationen
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Tilgængelig med opgraderingen
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Fortæl os om din oplevelse eller foreslå hvordan vi kan lave den endnu bedre
மூடுங்கள்
Luk
ஆன்
Til
ஆஃப் செய்யவும்
Fra
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Billede akkrediteringer
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Versionsnoter
தீம்
Tema
ஒளி
Lyst

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.