மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்்டவணை
Elementoj: La Perioda Tabelo
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Perioda tabelo
முகப்பு
Hejmo
ஒப்பிடல்
Kompari
அமைப்புக்கள்
Agordoj
பட்டியல்
Listo
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Traduki
மொழி பெயர்ப்பு
Traduko
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Pri
பொது
Generalo
பதிப்பு
Versio
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Disvolvata de Naveen CS
பங்களிப்பு
Kreditoj
தேடல்
Serĉi
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Helpi traduki ĉi tiun aplikaĵon al via lingvo
மொழி
Lingvo
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Subtenataj Lingvoj
கணினி மொழி
Sistema Lingvo
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Bonvoli rekomenci la aplikaĵon por ŝanĝi lingvon
தனியுரிமை விதிகள்
Privateca Politiko
இவ் ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Ĉi tiu aplikaĵo ne kolektas aŭ stokas ajnajn uzantajn datumojn
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Neniuj elementoj kongruas kun via serĉo
இற்கான விடைகள்
Rezultoj por
மூலகம்
elemento
மூலகங்கள்
elementoj
ரேட்
Tasi
எம்மை தொடர்புகொள்ளவு்
Kontakti nin
மேம்படுத்து
Ĝisdatigi
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Ĝisdatigi por ekstraj funkcioj
அம்சங்கள்
Trajtoj
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் சந்தோசம் அடைகிறீரா?
Ĝuas la aplikaĵon?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 star ரேட்டிங் செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Ni ŝatus, ke vi taksu nian aplikaĵon 5 stelojn en la Vendejo
அனுப்பு
Sendi
ஃபீட்பாக்கினை அனுப்பவும்
Sendi Rimarkojn
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Bonvolu aĉeti la ĝisdatigon por akiri la subajn funkciojn
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Forigi ĉiujn anoncojn
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Agordi la fonon
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Vidi detalajn informojn pri izotopoj
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Vidi pli da bildoj por ĉiu elemento
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Agordi la aspekton de la perioda tabelo
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Modifi la ŝparklavojn por la paĝa navigado
*மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Havebla kun la ĝisdatigo
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Rakonti al ni pri via sperto aŭ sugesti kiel ni povas plibonigi ĝin
மூடுங்கள்
Fermi
ஆன்
Ŝaltita
ஆஃப் செய்யவும்
Malŝaltita
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Bildaj kreditoj
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Notoj de Versio
தீம்
Temo
மென்மையான
Hela

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.