மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Prvky: Periodická Tabulka
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Periodická Tabulka
முகப்பு
Domů
ஒப்பிடல்
Porovnat
அமைப்புக்கள்
Nastavení
பட்டியல்
Seznam
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Přeložit
மொழி பெயர்ப்பு
Překlad
பயன்பாட்டைப் பற்றி
O aplikaci
பொது
Obecně
பதிப்பு
Verze
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Vyvinuto Naveen CS
பங்களிப்பு
Poděkování
தேடல்
Hledat
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Pomozte nám přeložit tuto aplikaci do Vašeho jazyka
மொழி
Jazyk
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Podporované jazyky
கணினி மொழி
Systémový jazyk
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Pro změnu jazyk restartujte aplikaci
தனியுரிமை விதிகள்
Ochrana osobních údajů
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Tato aplikace neshromažďuje ani nemění uživatelská data
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Nenalezen žádný prvek
இதற்கான விடைகள்
Výsledky pro dotaz
மூலகம்
prvek
மூலகங்கள்
prvky
மதிப்பாய்வு
Hodnotit
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Kontaktujte nás
மேம்படுத்து
Upgrade
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Upgradujte pro další funkce
அம்சங்கள்
Funkce
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Líbí se Vám aplikace?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Budeme rádi, když nám dáte 5 hvězdiček v aplikaci Store
அனுப்பு
Odeslat
கருத்தினை அனுப்பவும்
Odeslat zpětnou vazbu
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Prosím upgradujte pro získání těchto funkcí
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Odebrat všechny reklamy
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Nastavit pozadí
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Zobrazit detailní informace izotopů
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Zobrazit více obrázků pro daný prvek
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Přizpůsobit vzhled periodické tabulky
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Upravit zkratky pro ovládání stránek
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Dostupné pouze po upgradu
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Řekněte nám o svých zkušenostech nebo návrhů, kterými bychom se mohli zlepšit
மூடுங்கள்
Zavřít
ஆன்
Zapnuto
ஆஃப் செய்யவும்
Vypnuto
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Autorská práva obrázku
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Poznámky k verzi
தீம்
Motiv
ஒளி
Světlý

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.