Grunnstoffa: Det Periodiske Systemet
Elementos: La Tabla Periódica
Periodiske Systemet
Tabla Periódica
Heim
Inicio
Innstillingar
Ajustes
Omsetjing
Traducción
Om
Acerca de
Generelt
General
Versjon
Versión
Utviklet av Naveen CS
Desarrollado por Naveen CS
Søk
Buscar
Språk
Idioma
Språk som blir støtta
Idiomas compatibles
Personvernpolicy
Política de Privacidad
Resultat for
Resultados para
Bedøm
Calificar
Kontakt oss
Contáctanos
Oppgradere
Actualización
Oppgrader for ekstra funksjoner
Actualiza para funciones extra
Funksjonar
Funciones
Vi vil gjerne at du gir applikasjonen 5 stjerner
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
Send tilbakemelding
Enviar comentarios
Fortell oss om dine erfaringer eller foreslå hvordan vi kan gjøre det enda bedre
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
Steng
Cerrar
Activado
Av
Desactivado
Versjonsmerknader
Notas de la versión

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.