மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Alkuaineet: Jaksollinen Järjestelmä
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Jaksollinen Järjestelmä
முகப்பு
Koti
ஒப்பிடல்
Vertaile
அமைப்புக்கள்
Asetukset
பட்டியல்
Lista
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Käännä
மொழி பெயர்ப்பு
Kääntäminen
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Tietoja
பொது
Yleistä
பதிப்பு
Versio
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Kehittänyt Naveen CS
பங்களிப்பு
Kiitokset
தேடல்
Haku
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Auta kääntämään sovellus omalle kielellesi
மொழி
Kieli
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Tuettu kieli
கணினி மொழி
Järjestelmäkieli
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Ole hyvä ja käynnistä sovellus uudelleen kielen vaihtamiseksi
தனியுரிமை விதிகள்
Tietosuojakäytäntö
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Tämä sovellus ei kerää tai tallenna käyttäjätietoja
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Mikään alkuaine ei vastaa hakuasi
இதற்கான விடைகள்
Hakutulokset
மூலகம்
alkuaine
மூலகங்கள்
alkuaineet
மதிப்பாய்வு
Arvostele
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Ota yhteyttä
மேம்படுத்து
Päivitä maksulliseen versioon
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Päivitä maksulliseen versioon saadaksesi lisäominaisuudet käyttöösi
அம்சங்கள்
Ominaisuudet
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Nautitko sovelluksesta?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Olisi hienoa, jos antaisit sovelluksellemme 5 tähteä
அனுப்பு
Lähetä
கருத்தினை அனுப்பவும்
Lähetä palautetta
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Päivitä maksulliseen versioon saadaksesi käyttöösi alla olevat ominaisuudet
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Poista mainokset
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Aseta taustakuva
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Näytä yksityiskohtaiset tiedot isotoopeista
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Näytä enemmän kuvia jokaista alkuainetta kohti
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Muokkaa jaksollisen järjestelmän ulkoasua
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Muokkaa suunnistuksen pikanäppäimiä
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Saatavilla maksullisen päivityksen kanssa
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Kerro meille kokemuksestasi ja ehdota, miten voisimme tehdä siitä paremman
மூடுங்கள்
Sulje
ஆன்
Käytössä
ஆஃப் செய்யவும்
Ei käytössä
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Kuvalähteet
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Tietoja versiosta
தீம்
Teema
ஒளி
Vaalea

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.