மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
元素周期表
ஆவர்த்தன அட்டவணை
周期表
முகப்பு
ホーム
ஒப்பிடல்
比較する
அமைப்புக்கள்
設定
பட்டியல்
リスト
மொழி பெயர்ப்பு செய்
翻訳する
மொழி பெயர்ப்பு
翻訳
பயன்பாட்டைப் பற்றி
アプリについて
பொது
総合
பதிப்பு
バージョン
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
このアプリケーションはNaveen CSによって開発されました
பங்களிப்பு
謝辞
தேடல்
検索
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
このアプリをあなたの国の言語に翻訳するのを手伝ってくれませんか?
மொழி
言語
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
サポートされる言語
கணினி மொழி
システム言語
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
言語を切り替えるために再起動します
தனியுரிமை விதிகள்
個人情報保護方針
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
当アプリは、ユーザーデータを収集または保存しません。
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
検索結果なし
இதற்கான விடைகள்
検索結果
மூலகம்
元素
மூலகங்கள்
元素
மதிப்பாய்வு
レート
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
問い合わせ
மேம்படுத்து
アップグレード
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
新機能のためのアップグレード
அம்சங்கள்
機能
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
アプリを楽しみます?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
私たちのアプリケーションをストアで5つ星評価にしてくれたら私たちはあなたを愛します
அனுப்பு
送信
கருத்தினை அனுப்பவும்
フィードバックの送信
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
以下の機能を利用するには、アップグレードをしてください
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
すべての広告を消す
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
背景を設定する
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
同位体の詳細を見る
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
元素の画像をもっと見る
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
周期表の見た目をカスタマイズする
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
ページナビゲーションのショートカットキーを変更する。
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* アップグレードで利用可能
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
あなたの経験について教えてください
மூடுங்கள்
閉じる
ஆன்
オン
ஆஃப் செய்யவும்
オフ
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
画像の出典
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
バージョン メモ
தீம்
テーマ
ஒளி
ライト

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.