மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Elements: La Tavola Periodica
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Tavola Periodica
முகப்பு
Home
ஒப்பிடல்
Confronta
அமைப்புக்கள்
Impostazioni
பட்டியல்
Elenco
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Traduci
மொழி பெயர்ப்பு
Traduzione
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Informazioni
பொது
Generale
பதிப்பு
Versione
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Sviluppato da Naveen CS
பங்களிப்பு
Crediti
தேடல்
Cerca
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Aiuta a tradurre questa app nella tua lingua
மொழி
Lingua
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Lingue supportate
கணினி மொழி
Lingua del sistema
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Riapri l'app per cambiare la lingua
தனியுரிமை விதிகள்
Informativa sulla privacy
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Questa app non raccoglie ne conserva nessun dato dell'utente
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Nessun elemento corrisponde alla tua ricerca
இதற்கான விடைகள்
Risultati per
மூலகம்
elemento
மூலகங்கள்
elementi
மதிப்பாய்வு
Vota
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Contattaci
மேம்படுத்து
Aggiorna
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Aggiorna per funzioni extra
அம்சங்கள்
Funzionalità
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Ti piace la nostra app?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Ci piacerebbe che tu valutassi la nostra app con 5 stelle sullo Store
அனுப்பு
Invia
கருத்தினை அனுப்பவும்
Invia commenti
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Per favore, acquistate l'upgrade per ottenere le funzioni sottostanti
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Rimuovi tutte le pubblicità
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Inserisci lo sfondo
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Visualizza informazioni dettagliate sugli isotopi
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Visualizza più immagini per ogni elemento
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Personalizza l'aspetto della tavola periodica
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Modifica le scorciatoie per le pagine di navigazione
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Disponibile con l'aggiornamento
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Dicci della tua esperienza o suggerisci come possiamo renderla ancora migliore
மூடுங்கள்
Chiudi
ஆன்
Attivato
ஆஃப் செய்யவும்
Disattivato
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Crediti dell'immagine
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Note sulla versione
தீம்
Tema
ஒளி
Chiaro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.