Prvky: Periodická tabuľka
Elementos: La Tabla Periódica
Periodická tabuľka
Tabla Periódica
Domov
Inicio
Porovnaj
Comparar
Nastavenia
Ajustes
Zoznam
Lista
Preložiť
Traducir
Preklad
Traducción
Info
Acerca de
Všeobecné
General
Verzia
Versión
Vyvynul Naveen CS
Desarrollado por Naveen CS
Poďakovanie
Créditos
Hľadaj
Buscar
Pomôžte nám preložiť túto aplikáciu do vášho jazyka
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
Jazyk
Idioma
Podporované jazyky
Idiomas compatibles
Jazyk systému
Lenguaje del sistema
Prosím reštartni aplikáciu za zmenu jazyka
Por favor re-inicie la aplicación para cambiar de lenguaje
Ochrana osobných údajov
Política de Privacidad
Táto aplikácia nezhromažďuje a neukladá žiadne dáta používateľa
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
Žiadne prvky zodpovedajúce vášmu vyhľadávaniu
Ningún resultado coincide con tu búsqueda
Výsledky pre výraz
Resultados para
prvok
elemento
prvky
elementos
Ohodnosť
Calificar
Kontaktuj nás
Contáctanos
Upgrady
Actualización
Upgradni aby si mal extra vlastnosti
Actualiza para funciones extra
Funkcie
Funciones
Páči sa ti aplikácia?
¿Te gusta esta app?
Boli by sme radi keby si ohodnotil našu apku 5 hviezdičkami v Obchode
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
Odoslať
Enviar
Odoslať pripomienky
Enviar comentarios
Prosím, zakúpte si upgrade pre viac možností
Por favor, adquiera la actualización para obtener las siguientes características
Odstrániť všetky reklamy
Eliminar toda la publicidad
Nastaviť pozadie
Establecer el fondo
Pozrieť detailné informácie izotopov
Ver información detallada sobre los isótopos
Pozrieť viac obrázkov pre každý prvok
Ver más imágenes de cada elemento
Upraviť vzhľad periodickej tabuľky
Personalizar la apariencia de la tabla periódica
Upraviť skratkové znaky pre navígáciu na stranu
Modificar las teclas de acceso directo para la navegación de página
* Dostupné v novej verzii
* Disponible con la actualización
Povedz nám o tvojich skúsenostiach alebo návrhoch na zlepšenie
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
Zavrieť
Cerrar
Zapnuté
Activado
Vypnuté
Desactivado
Zdroje obrázkov
Créditos de imagen
Poznámky o verzii
Notas de la versión
Motív
Tema
Svetlý
Claro

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.