Talaang peryodiko
Tabla Periódica
Ipagkumpara
Comparar
Mga setting
Ajustes
Talaan
Lista
Isalin
Traducir
Pagsasalin
Traducción
Tungkol sa
Acerca de
Bersyon
Versión
Tulungan na I-salin ang app sa iyong wika
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
Wika
Idioma
Sinusuportahang wika
Idiomas compatibles
Wika ng sistema
Lenguaje del sistema
Patakaran sa Privacy
Política de Privacidad
Mga resulta para sa
Resultados para
Makipag-ugnayan sa amin
Contáctanos
Mga Tampok
Funciones
Nagugustuhan mo ba ang app?
¿Te gusta esta app?
Ipadala
Enviar
Magpadala ng feedback
Enviar comentarios
Maaari po bang sabihin sa amin ang tungkol sa iyong karanasan o magmungkahi kung paano namin maaaring gawin itong mas mahusay
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
Naka-on
Activado
Naka-off
Desactivado
Mga note tungkol sa bersyon
Notas de la versión

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.