மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்்டவணை
Elements: La Taula Periòdica
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Taula Periòdica
முகப்பு
Casa
ஒப்பிடல்
Comparar
அமைப்புக்கள்
Configuració
பட்டியல்
Llista
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Traduir
மொழி பெயர்ப்பு
Traducció
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Quant a
பொது
General
பதிப்பு
Versió
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Desenvolupat per Naveen Cs
பங்களிப்பு
Crèdits
தேடல்
Cerca
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Ajuda'ns a traduir aquesta aplicació per al seu idioma
மொழி
Idioma
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Idioma compatible
கணினி மொழி
Idioma del sistema
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Per favor, reinicie l'aplicació per a cambiar l'idioma
தனியுரிமை விதிகள்
Política de Privadesa
இவ் ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Aquesta aplicació no recull ni emmagatzema ninguna dada d'usuari
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
No hi ha elements que satifaguen els seus criteris de cerca
இற்கான விடைகள்
Resultats per a
மூலகம்
element
மூலகங்கள்
elements
ரேட்
Valoració
எம்மை தொடர்புகொள்ளவு்
Contacte
மேம்படுத்து
Millorar
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Actualitzar a funcions addicionals
அம்சங்கள்
Característiques
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் சந்தோசம் அடைகிறீரா?
Gaudint de l'aplicació?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 star ரேட்டிங் செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
L'agradaria la nostra taxa d'aplicació 5 estrel·les a la botiga
அனுப்பு
Envia
ஃபீட்பாக்கினை அனுப்பவும்
Envieu suggeriments
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Per favor, adquireixi l'actualització per a obtindre les característiques a continuació
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Eliminar tots els anuncis
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Definir fons de pantalla
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Veure informació detallada sobre els isòtops
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Veure les imatges per cada element
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Personalitza l'apariència de la taula periòdica
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Modifiqueu les tecles de mètode abreviat per a la navegació de la pàgina
*மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Disponible amb la millora
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Parli'ns de la seva experiència o suggereixi com podem fer-ho millor
மூடுங்கள்
Cerca
ஆன்
Activat
ஆஃப் செய்யவும்
Desactivat
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Crèdits de les imatges
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Notes de la versió
தீம்
Tema
மென்மையான
Lleuger

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.