மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Prvky: Periodická tabuľka
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Periodická tabuľka
முகப்பு
Domov
ஒப்பிடல்
Porovnaj
அமைப்புக்கள்
Nastavenia
பட்டியல்
Zoznam
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Preložiť
மொழி பெயர்ப்பு
Preklad
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Info
பொது
Všeobecné
பதிப்பு
Verzia
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Vyvynul Naveen CS
பங்களிப்பு
Poďakovanie
தேடல்
Hľadaj
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Pomôžte nám preložiť túto aplikáciu do vášho jazyka
மொழி
Jazyk
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Podporované jazyky
கணினி மொழி
Jazyk systému
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Prosím reštartni aplikáciu za zmenu jazyka
தனியுரிமை விதிகள்
Ochrana osobných údajov
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Táto aplikácia nezhromažďuje a neukladá žiadne dáta používateľa
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Žiadne prvky zodpovedajúce vášmu vyhľadávaniu
இதற்கான விடைகள்
Výsledky pre výraz
மூலகம்
prvok
மூலகங்கள்
prvky
மதிப்பாய்வு
Ohodnosť
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Kontaktuj nás
மேம்படுத்து
Upgrady
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Upgradni aby si mal extra vlastnosti
அம்சங்கள்
Funkcie
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Páči sa ti aplikácia?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Boli by sme radi keby si ohodnotil našu apku 5 hviezdičkami v Obchode
அனுப்பு
Odoslať
கருத்தினை அனுப்பவும்
Odoslať pripomienky
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Prosím, zakúpte si upgrade pre viac možností
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Odstrániť všetky reklamy
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Nastaviť pozadie
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Pozrieť detailné informácie izotopov
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Pozrieť viac obrázkov pre každý prvok
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Upraviť vzhľad periodickej tabuľky
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Upraviť skratkové znaky pre navígáciu na stranu
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Dostupné v novej verzii
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Povedz nám o tvojich skúsenostiach alebo návrhoch na zlepšenie
மூடுங்கள்
Zavrieť
ஆன்
Zapnuté
ஆஃப் செய்யவும்
Vypnuté
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Zdroje obrázkov
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Poznámky o verzii
தீம்
Motív
ஒளி
Svetlý

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.