மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Elementlar: Davriy jadval
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Davriy jadval
முகப்பு
Bosh sahifa
ஒப்பிடல்
Solishtirish
அமைப்புக்கள்
Sozlamalar
பட்டியல்
Roʻyhat
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Tarjima
மொழி பெயர்ப்பு
Tarjima
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Haqida
பொது
Umumiy
பதிப்பு
Versiyasi
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Naveen CS tomonidan yaratilgan
பங்களிப்பு
Mualliflar
தேடல்
Izlash
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Dasturni tarjima qilishga yordam bering
மொழி
Til
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Mavjud tillar
கணினி மொழி
Tizim tili
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Tilni oʻzgartirish uchun dasturni qayta ishga tushiring
தனியுரிமை விதிகள்
Maxfiylik siyosati
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Ushbu dastur foydalanuvchi maʼlumotlarini toʻplamaydi va saqlamaydi
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Soʻrov boʻyicha elementlar topilmadi
இதற்கான விடைகள்
Natijalar -
மூலகம்
element
மூலகங்கள்
elementlar
மதிப்பாய்வு
Baholash
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Aloqa
மேம்படுத்து
No translations found
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
No translations found
அம்சங்கள்
Imkoniyatlar
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Dastur sizga yoqdimi?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
No translations found
அனுப்பு
Yuborish
கருத்தினை அனுப்பவும்
Fikr-mulohaza yuborish
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
No translations found
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Reklamalarni olib tashlash
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Orqa fonni sozlash
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Izotoplar haqida batafsil maʼlumot olish
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
No translations found
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
No translations found
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
No translations found
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
No translations found
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
No translations found
மூடுங்கள்
Yopish
ஆன்
Yoniq
ஆஃப் செய்யவும்
Oʻchiq
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
No translations found
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
No translations found
தீம்
Mavzu
ஒளி
No translations found

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.