மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
العناصر:الجدول الدوري
ஆவர்த்தன அட்டவணை
الجدول الدوري
முகப்பு
الصفحة الرئيسية
ஒப்பிடல்
مقارنة
அமைப்புக்கள்
الإعدادات
பட்டியல்
القائمة
மொழி பெயர்ப்பு செய்
ترجم
மொழி பெயர்ப்பு
ترجمة
பயன்பாட்டைப் பற்றி
حول
பொது
عام
பதிப்பு
الإصدار
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
مطور من طرف Naveen CS
பங்களிப்பு
الاعتمادات
தேடல்
بحث
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
ساعد بترجمة هذا البرنامج الى لغتك
மொழி
لغة
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
اللغات المعتمدة
கணினி மொழி
لغة النظام
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
الرجاء إعادة تشغيل البرنامج لتغيير اللغة
தனியுரிமை விதிகள்
سياسة الخصوصية
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
هذا البرنامج لا يجمع معلومات عنك
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
لا توجد عناصر تماثل بحثك
இதற்கான விடைகள்
النتائج
மூலகம்
عنصر
மூலகங்கள்
عناصر
மதிப்பாய்வு
تقييم
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
الاتصال بنا
மேம்படுத்து
تحديث
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
حدث للمزيد من المميزات
அம்சங்கள்
الميزات
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
هل يعجبك البرنامج؟
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
نحن ممتنون إن أمكنك إعطاء التطبيق 5 نجوم
அனுப்பு
إرسال
கருத்தினை அனுப்பவும்
ارسل رأيك
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
يرجى شراء الترقية للحصول على الميزات أدناه
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
إزالة كل الإعلانات
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
تعيين الخلفية
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
عرض معلومات مفصلة عن النظائر
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
عرض المزيد من الصور لكل عنصر
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
تخصيص مظهر الجدول الدوري
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
تعديل مفاتيح الاختصار لصفحة التنقل
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* متاح مع الترقية
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
حدثنا عن تجربتك أو إقترح كيف يمكننا تطوير هذا التطبيق
மூடுங்கள்
إغلاق
ஆன்
تشغيل
ஆஃப் செய்யவும்
إيقاف التشغيل
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
اعتمادات الصورة
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
ملاحظات الإصدارات
தீம்
قالب المظهر
ஒளி
لون فاتح

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.