மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்்டவணை
Unsur: Tabel Periodik
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Tabel Periodik
முகப்பு
Beranda
ஒப்பிடல்
Bandingkan
அமைப்புக்கள்
Pengaturan
பட்டியல்
Daftar
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Terjemahkan
மொழி பெயர்ப்பு
Terjemahan
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Tentang
பொது
Umum
பதிப்பு
Versi
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Dikembangkan oleh Naveen CS
பங்களிப்பு
Kredit
தேடல்
Cari
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Bantu menerjemahkan aplikasi ini ke bahasa anda
மொழி
Bahasa
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Bahasa yang didukung
கணினி மொழி
Bahasa Sistem
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Harap hidupkan ulang aplikasi untuk mengganti bahasa
தனியுரிமை விதிகள்
Kebijakan Privasi
இவ் ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Aplikasi ini tidak mengumpulkan atau menyimpan data pengguna apapun
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Tidak ada unsur yang cocok dengan pencarian anda
இற்கான விடைகள்
Hasil untuk
மூலகம்
unsur
மூலகங்கள்
unsur
ரேட்
Beri nilai
எம்மை தொடர்புகொள்ளவு்
Hubungi Kami
மேம்படுத்து
Upgrade
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Upgrade untuk fitur ekstra
அம்சங்கள்
Fitur
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் சந்தோசம் அடைகிறீரா?
Suka aplikasi ini?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 star ரேட்டிங் செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Kami ingin Anda menilai aplikasi kami 5 bintang di Bursa
அனுப்பு
Kirim
ஃபீட்பாக்கினை அனுப்பவும்
Kirim Tanggapan
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Harap membayar upgrade untuk mendapatkan fitur dibawah
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Hilangkan semua iklan
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Atur latar belakang
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Tampilkan informasi terperinci di isotop
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Tampilkan lebih banyak gambar untuk setiap unsur
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Sesuaikan tampilan tabel periodik
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Ubah tombol pintas untuk navigasi halaman
*மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Tersedia dengan upgrade
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Beritahu kami tentang pengalaman Anda atau sarankan bagaimana kami bisa membuat yang lebih baik
மூடுங்கள்
Tutup
ஆன்
Aktif
ஆஃப் செய்யவும்
Nonaktif
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Kredit Gambar
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Catatan versi
தீம்
Tema
மென்மையான
Terang

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.