மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை
Elemente: Tabelul Periodic
ஆவர்த்தன அட்டவணை
Tabelul Periodic
முகப்பு
Acasă
ஒப்பிடல்
Compară
அமைப்புக்கள்
Setări
பட்டியல்
Listă
மொழி பெயர்ப்பு செய்
Tradu
மொழி பெயர்ப்பு
Traducere
பயன்பாட்டைப் பற்றி
Despre
பொது
General
பதிப்பு
Versiune
நவீன் CSஆல் உருவாக்கப்பட்டது
Dezvoltat de Naveen CS
பங்களிப்பு
Creditări
தேடல்
Căutare
உமது மொழிக்கு மொழி பெயர்க்க உதவுங்கள்
Ajuta la traducerea acestei aplicatii in limba ta
மொழி
Limba
மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிகள்
Limbi suportate
கணினி மொழி
Limba sistemului
மொழியினை மாற்ற ஆப்பினை மூடிவிட்டு மறுபடி திறக்கவும்
Te rog restarteaza aplicatia pentru a schimba limba
தனியுரிமை விதிகள்
Politica de confidenţialitate
இந்த ஆப் யாருடைய தகவல்களையும் சேமிக்காது
Aceasta aplicatie nu colecteaza si nu stocheaza date despre utilizator
எந்த மூலகமும் உங்கள் தேடலுக்கு ஒத்து வரவில்லை
Niciun element nu se potrivește cu căutarea ta
இதற்கான விடைகள்
Rezultate pentru
மூலகம்
element
மூலகங்கள்
elemente
மதிப்பாய்வு
Da o nota
எம்மை தொடர்புகொள்ளவும்
Contacteaza-ne
மேம்படுத்து
Upgradeaza
அதிக அம்சங்களுக்கு மேம்படுத்தவும்
Actualizează pentru caracteristici suplimentare
அம்சங்கள்
Caracteristici
ஆப்பினை பயன்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறீரா?
Îţi place aplicaţia?
நீங்கள் எமது ஆப்பிற்கு ஸ்டோரில் 5 நட்சத்திர மதிப்பாய்வு செய்வீர்கள் என நம்புகிறோம்
Am aprecia o evaluare de 5 stele
அனுப்பு
Trimite
கருத்தினை அனுப்பவும்
Trimite feedback
கீழ்வரும் அம்சங்களை பெற தயவுசெய்து மேம்படுத்தலை கொள்வனவு செய்யவும்
Achiziționează actualizarea pentru a primi caracteristicile de mai jos
அனைத்து விளம்பரங்களையும் நீக்குக
Șterge toate anunțurile
பின்புலத்தை செட் செய்யவும்
Setează fundalul
சமதானிகள் பற்றிய கூடுதல் விபரங்களை அறியவும்
Vizualizează informații detaliate despre izotopi
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்கும் மேலதிக படங்களை பார்க்கவும்
Vizualizează mai multe imagini pentru fiecare element
ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தோற்றத்தை மாற்றவும்
Personalizează aspectul tabelului periodic
பக்க வழிசெலுத்தலுக்கான குறுக்குச் சாவிகளை மாற்றியமை
Modifică scurtăturile pentru pagina de navigare
* மேம்படுத்தலுடன் கிடைக்கும்
* Disponibil cu upgrade-ul
உங்கள் கருத்துக்களை எங்களிடம் கூறுங்கள்
Spuneți-ne ce vă place la această aplicație și ce ați vrea să îmbunătățim
மூடுங்கள்
Închide
ஆன்
Activat
ஆஃப் செய்யவும்
Dezactivat
படத்திற்கான பங்களிப்புக்கள்
Credite imagine
பதிப்பு பற்றிய தகவல்கள்
Note despre versiune
தீம்
Temă
ஒளி
Luminoasă

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.