Elemente: Die Periodieke Tabel
元素周期表
Periodieke tabel
周期表
Tuisblad
ホーム
Vergelyk
比較する
Instellings
設定
Lys
リスト
Vertaal
翻訳する
Vertaling
翻訳
Algemeen
総合
Weergawe
バージョン
Ontwikkel deur Naveen CS
このアプリケーションはNaveen CSによって開発されました
Krediete
謝辞
Soek
検索
Help om hierdie toepassing te vertaal
このアプリをあなたの国の言語に翻訳するのを手伝ってくれませんか?
Taal
言語
Ondersteunde Tale
サポートされる言語
Sisteem Taal
システム言語
Herlaai die program om die taal te verander
言語を切り替えるために再起動します
Privaatheidsbeleid
個人情報保護方針
Hierdie toepassing versamel of stoor geen gebruikersdata nie
当アプリは、ユーザーデータを収集または保存しません。
Geen elemente stem ooreen met u soektog nie
検索結果なし
Resultate vir
検索結果
element
元素
elemente
元素
Skakel ons
問い合わせ
Kenmerke
機能
Geniet u die toepassing?
アプリを楽しみます?
Stuur
送信
Stuur terugvoering
フィードバックの送信
Koop die opgradering om die onderstaande funksies by te kry
以下の機能を利用するには、アップグレードをしてください
Verwyder alle advertensies
すべての広告を消す
Verstel die agtergrond
背景を設定する
Wys meer inligting oor isotope
同位体の詳細を見る
Wys meer beelde vir elke element
元素の画像をもっと見る
Pas die voorkoms van die periodieke tabel aan
周期表の見た目をカスタマイズする
Verander die kitssleutels vir die bladsy-navigasie
ページナビゲーションのショートカットキーを変更する。
* Beskikbaar met die opgradering
* アップグレードで利用可能
Vertel ons van u ervaring of stel voor hoe ons dit kan verbeter
あなたの経験について教えてください
Maak toe
閉じる
Aan
オン
Af
オフ
Beeld Krediete
画像の出典
Weergawe notas
バージョン メモ
Tema
テーマ
Lig
ライト

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.