Grunnstoffene: Det Periodiske System
元素周期表
Periodesystemet
周期表
Hjem
ホーム
Sammenlign
比較する
Innstillinger
設定
Liste
リスト
Oversett
翻訳する
Oversettelse
翻訳
Om
アプリについて
Generelt
総合
Versjon
バージョン
Utviklet av Naveen CS
このアプリケーションはNaveen CSによって開発されました
Bidragsytere
謝辞
Søk
検索
Hjelp til med å oversette appen til ditt språk
このアプリをあなたの国の言語に翻訳するのを手伝ってくれませんか?
Språk
言語
Språk som støttes
サポートされる言語
Systemspråk
システム言語
Vennligst start appen på nytt for å bytte språk
言語を切り替えるために再起動します
Personvernregler
個人情報保護方針
Appen verken samler eller lagrer brukerdata
当アプリは、ユーザーデータを収集または保存しません。
Ingen grunnstoffer stemte med søket ditt
検索結果なし
Resultater for
検索結果
grunnstoff
元素
grunnstoffer
元素
Rangér
レート
Kontakt oss
問い合わせ
Oppgrader
アップグレード
Oppgrader for ekstra funksjoner
新機能のためのアップグレード
Funksjoner
機能
Har du glede av appen?
アプリを楽しみます?
Vi vil gjerne at du gir applikasjonen 5 stjerner
私たちのアプリケーションをストアで5つ星評価にしてくれたら私たちはあなたを愛します
Send
送信
Send tilbakemelding
フィードバックの送信
Vennligst kjøp oppgraderingen for å få funksjonene nedenfor
以下の機能を利用するには、アップグレードをしてください
Fjern all reklame
すべての広告を消す
Angi bakgrunnen
背景を設定する
Se detaljert informasjon om isotoper
同位体の詳細を見る
Se flere bilder for hvert element
元素の画像をもっと見る
Tilpass utseendet til periodesystemet
周期表の見た目をカスタマイズする
Endre snarveiene for sidenavigasjon
ページナビゲーションのショートカットキーを変更する。
* Tilgjengelig med oppgraderingen
* アップグレードで利用可能
Fortell oss om dine erfaringer eller foreslå hvordan vi kan gjøre det enda bedre
あなたの経験について教えてください
Lukk
閉じる
Aktivert
オン
Deaktivert
オフ
Bildekreditter
画像の出典
Versjonsmerknader
バージョン メモ
Tema
テーマ
Lys
ライト

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.