Talaang peryodiko
周期表
Ipagkumpara
比較する
Mga setting
設定
Talaan
リスト
Isalin
翻訳する
Pagsasalin
翻訳
Tungkol sa
アプリについて
Bersyon
バージョン
Tulungan na I-salin ang app sa iyong wika
このアプリをあなたの国の言語に翻訳するのを手伝ってくれませんか?
Wika
言語
Sinusuportahang wika
サポートされる言語
Wika ng sistema
システム言語
Patakaran sa Privacy
個人情報保護方針
Mga resulta para sa
検索結果
Makipag-ugnayan sa amin
問い合わせ
Mga Tampok
機能
Nagugustuhan mo ba ang app?
アプリを楽しみます?
Ipadala
送信
Magpadala ng feedback
フィードバックの送信
Maaari po bang sabihin sa amin ang tungkol sa iyong karanasan o magmungkahi kung paano namin maaaring gawin itong mas mahusay
あなたの経験について教えてください
Naka-on
オン
Naka-off
オフ
Mga note tungkol sa bersyon
バージョン メモ

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.