Prvky: Periodická tabuľka
元素周期表
Periodická tabuľka
周期表
Domov
ホーム
Porovnaj
比較する
Nastavenia
設定
Zoznam
リスト
Preložiť
翻訳する
Preklad
翻訳
Info
アプリについて
Všeobecné
総合
Verzia
バージョン
Vyvynul Naveen CS
このアプリケーションはNaveen CSによって開発されました
Poďakovanie
謝辞
Hľadaj
検索
Pomôžte nám preložiť túto aplikáciu do vášho jazyka
このアプリをあなたの国の言語に翻訳するのを手伝ってくれませんか?
Jazyk
言語
Podporované jazyky
サポートされる言語
Jazyk systému
システム言語
Prosím reštartni aplikáciu za zmenu jazyka
言語を切り替えるために再起動します
Ochrana osobných údajov
個人情報保護方針
Táto aplikácia nezhromažďuje a neukladá žiadne dáta používateľa
当アプリは、ユーザーデータを収集または保存しません。
Žiadne prvky zodpovedajúce vášmu vyhľadávaniu
検索結果なし
Výsledky pre výraz
検索結果
prvok
元素
prvky
元素
Ohodnosť
レート
Kontaktuj nás
問い合わせ
Upgrady
アップグレード
Upgradni aby si mal extra vlastnosti
新機能のためのアップグレード
Funkcie
機能
Páči sa ti aplikácia?
アプリを楽しみます?
Boli by sme radi keby si ohodnotil našu apku 5 hviezdičkami v Obchode
私たちのアプリケーションをストアで5つ星評価にしてくれたら私たちはあなたを愛します
Odoslať
送信
Odoslať pripomienky
フィードバックの送信
Prosím, zakúpte si upgrade pre viac možností
以下の機能を利用するには、アップグレードをしてください
Odstrániť všetky reklamy
すべての広告を消す
Nastaviť pozadie
背景を設定する
Pozrieť detailné informácie izotopov
同位体の詳細を見る
Pozrieť viac obrázkov pre každý prvok
元素の画像をもっと見る
Upraviť vzhľad periodickej tabuľky
周期表の見た目をカスタマイズする
Upraviť skratkové znaky pre navígáciu na stranu
ページナビゲーションのショートカットキーを変更する。
* Dostupné v novej verzii
* アップグレードで利用可能
Povedz nám o tvojich skúsenostiach alebo návrhoch na zlepšenie
あなたの経験について教えてください
Zavrieť
閉じる
Zapnuté
オン
Vypnuté
オフ
Zdroje obrázkov
画像の出典
Poznámky o verzii
バージョン メモ
Motív
テーマ
Svetlý
ライト

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.