Pierwiastków: Układ Okresowy
元素周期表
Układ Okresowy
周期表
Główna
ホーム
Porównać
比較する
Ustawienia
設定
Lista
リスト
Tłumacz
翻訳する
Tłumaczenie
翻訳
Informacje
アプリについて
Ogólne
総合
Wersja
バージョン
Opracowany przez Naveen CS
このアプリケーションはNaveen CSによって開発されました
Uznania
謝辞
Szukaj
検索
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
このアプリをあなたの国の言語に翻訳するのを手伝ってくれませんか?
Język
言語
Obsługiwane języki
サポートされる言語
Język Systemowy
システム言語
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
言語を切り替えるために再起動します
Polityka Prywatności
個人情報保護方針
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
当アプリは、ユーザーデータを収集または保存しません。
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
検索結果なし
Wyniki dla
検索結果
pierwiastek
元素
pierwiastki
元素
Oceń
レート
Skontaktuj się z Nami
問い合わせ
Ulepsz
アップグレード
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
新機能のためのアップグレード
Funkcje
機能
Cieszysz się tą aplikacją?
アプリを楽しみます?
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
私たちのアプリケーションをストアで5つ星評価にしてくれたら私たちはあなたを愛します
Wyślij
送信
Prześlij opinię
フィードバックの送信
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
以下の機能を利用するには、アップグレードをしてください
Usuń wszystkie reklamy
すべての広告を消す
Ustaw tło
背景を設定する
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
同位体の詳細を見る
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
元素の画像をもっと見る
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
周期表の見た目をカスタマイズする
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
ページナビゲーションのショートカットキーを変更する。
* Dostępne po ulepszeniu
* アップグレードで利用可能
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
あなたの経験について教えてください
Zamknij
閉じる
Włączone
オン
Wyłączone
オフ
Opis Obrazu
画像の出典
Uwagi o wersji
バージョン メモ
Motyw
テーマ
Jasny
ライト

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.