Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
元素周期表
Bảng tuần hoàn
周期表
Trang chủ
ホーム
So sánh
比較する
Cài đặt
設定
Danh sách
リスト
Dịch
翻訳する
Dịch thuật
翻訳
Giới thiệu
アプリについて
Chung
総合
Phiên bản
バージョン
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
このアプリケーションはNaveen CSによって開発されました
Tín chỉ
謝辞
Tìm kiếm
検索
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
このアプリをあなたの国の言語に翻訳するのを手伝ってくれませんか?
Ngôn ngữ
言語
Ngôn ngữ được hỗ trợ
サポートされる言語
Ngôn ngữ hệ thống
システム言語
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
言語を切り替えるために再起動します
‎Chính sách bảo mật‎
個人情報保護方針
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
当アプリは、ユーザーデータを収集または保存しません。
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
検索結果なし
Kết quả cho
検索結果
nguyêntố
元素
cácnguyêntố
元素
Đánh giá
レート
Liên hệ với chúng tôi
問い合わせ
Nâng cấp
アップグレード
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
新機能のためのアップグレード
Tính năng
機能
Thích ứng dụng?
アプリを楽しみます?
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
私たちのアプリケーションをストアで5つ星評価にしてくれたら私たちはあなたを愛します
Gửi
送信
Gửi phản hồi
フィードバックの送信
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
以下の機能を利用するには、アップグレードをしてください
Lọai bỏ quảng cáo
すべての広告を消す
Đặt hình nền
背景を設定する
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
同位体の詳細を見る
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
元素の画像をもっと見る
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
周期表の見た目をカスタマイズする
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
ページナビゲーションのショートカットキーを変更する。
* Khả dung với bản nâng cấp
* アップグレードで利用可能
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
あなたの経験について教えてください
Đóng
閉じる
Bật
オン
Tắt
オフ
Nguồn ảnh
画像の出典
Ghi chú về phiên bản
バージョン メモ
Chủ đề
テーマ
Sáng
ライト

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.