பேர்சிய மொழி
ペルシャ語
உரோமானிய மொழி
ルーマニア語
சேர்பிய மொழி
セルビア語
ஸ்லோவானிய மொழி
スロベニア語
ஸ்வீடன் மொழி
スウェーデン語
தாய்லாந்து மொழி
タイ語
உக்ரேனிய மொழி
ウクライナ語
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
ウズベク語
வியட்னாமிய மொழி
ベトナム語
ஆபிரிக்க மொழி
アフリカーンス語
ஐஸ்லாந்து மொழி
アイスランド語
ஸ்வாகிலி மொழி
スワヒリ語
எஸ்பெராண்டோ மொழி
エスペラント
ஆர்மேனிய மொழி
アルメニア語

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.