அடர்த்தியான
ダーク
பின்புலம்
バックグラウンド
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
アクセントカラーを使う
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
印刷
தரவிறக்கு
ダウンロード
தேடியவை
発見された年
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
元素:周期表は、化学元素に関する包括的かつ有用な情報を1か所にまとめています。
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
元素をクリックすると、各元素のプロパティ、歴史、名前の由来、画像、用途、ハザード、電子殻図が表示されます。
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
とても見やすい色分けされた周期表
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
No translations found
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
各元素の細かな説明
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
あいうえお順にすべての元素のリストを表示する
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
各元素の電子殻図と画像
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
2つの元素の詳細を比較する
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
元素記号や原子番号、元素名を使って元素を検索する
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
主要同位体に関する詳細情報
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
No translations found
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
オフラインで利用可能です(インターネット接続は不必要です)
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
No translations found
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
No translations found
நெடுங்குழு
கிடை வரிசை
周期
குழு
ブロック
வாங்குதளம்
ショップ
படம்
画像
மேலதிக படங்கள்
その他の画像
பண்புகள்
特性
பயன்கள்
用途
வரலாறு
歴史
பொதுப் பண்புகள்
一般特性
இயற்பியற் பண்புகள்
物理特性
அணுப் பண்புகள்
原子特性
முக்கிய பயன்கள்
主な用途
வெளி இணைப்புகள்
外部リンク
தோற்றம்
デザイン
குறுக்குச்சசாவிகள்
ショートカット
கருத்துத் தெரிவிப்பு
提案
மேலும்
その他
வடிவமைப்பு
スタイル
வலைத்தளம்
Web サイト
அட்டவணை அகலம்
表の幅
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
原子番号順に並べ替える
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
名前順に並べ替える
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
元素記号順に並べ替える
பெயர்
名称
வேதிக் குறியீடு
記号
அணு எண்
原子番号
அணுவின் திணிவு
原子量
திணிஇவெண்
質量数

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.