יסודות: הטבלה המחזורית
元素周期表
הטבלה המחזורית
周期表
בית
ホーム
השוואה
比較する
הגדרות
設定
רשימה
リスト
לתרגם
翻訳する
תרגום
翻訳
אודות
アプリについて
כללי
総合
גרסה
バージョン
פיתוח על ידי Naveen CS
このアプリケーションはNaveen CSによって開発されました
תודות
謝辞
חפש
検索
תעזור לתרגם את היישומון הזה לשפה שלך
このアプリをあなたの国の言語に翻訳するのを手伝ってくれませんか?
שפה
言語
שפה נתמכת
サポートされる言語
שפת המערכת
システム言語
נא להפעיל את היישומון מחדש להחליף שפה
言語を切り替えるために再起動します
מדיניות פרטיות
個人情報保護方針
היישומון לא מאגר או שומר מידע משתמשים
当アプリは、ユーザーデータを収集または保存しません。
אין יסוד מתאים לחיפוש שלך
検索結果なし
תוצאות ל
検索結果
יסוד
元素
יסודות
元素
קצב
レート
צור קשר
問い合わせ
לשדרג
アップグレード
לשדרג לתוכניות נוספות
新機能のためのアップグレード
תכונות
機能
נהנה מהיישומון?
アプリを楽しみます?
אנחנו נעריך אם תדרג את האפליקציה שלנו ב 5 כוכבים
私たちのアプリケーションをストアで5つ星評価にしてくれたら私たちはあなたを愛します
שלח
送信
שליחת משוב
フィードバックの送信
נא לשדרג את היישומון כדי לקבל את התכונות הבאות
以下の機能を利用するには、アップグレードをしてください
הסרת כל פרסומות
すべての広告を消す
להגדיר את הרקע
背景を設定する
הצגת מידע מפורט על איזוטופים
同位体の詳細を見る
הצגת תמונות נוספות עבור כל יסוד
元素の画像をもっと見る
התאם אישית את המראה של הטבלה המחזורית
周期表の見た目をカスタマイズする
שנה את מקשי הקיצור עבור ניווט הדף
ページナビゲーションのショートカットキーを変更する。
זמין עם שדרוג
* アップグレードで利用可能
ספר לנו על החוויה שלך באפליקציה או הצע לנו כיצד נוכל לשפר אותה
あなたの経験について教えてください
סגור
閉じる
פעיל
オン
כבוי
オフ
זכויות התמונות
画像の出典
הערות גירסה
バージョン メモ
ערכת נושא
テーマ
בהיר
ライト

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.