Elementen: Het Periodiek Systeem
元素周期表
Periodiek Systeem
周期表
Home
ホーム
Vergelijk
比較する
Instellingen
設定
Lijst
リスト
Vertalen
翻訳する
Vertaling
翻訳
Info
アプリについて
Algemeen
総合
Versie
バージョン
Ontwikkeld door Naveen CS
このアプリケーションはNaveen CSによって開発されました
Lijst van verdienste
謝辞
Zoek
検索
Help deze app te vertalen in jouw taal
このアプリをあなたの国の言語に翻訳するのを手伝ってくれませんか?
Taal
言語
Ondersteunde talen
サポートされる言語
Systeemtaal
システム言語
Start de app opnieuw om de taal te wisselen
言語を切り替えるために再起動します
Privacybeleid
個人情報保護方針
Deze app verzameld een slaat geen gebruikersdata op
当アプリは、ユーザーデータを収集または保存しません。
Geen elementen voldoen aan de zoekcriteria
検索結果なし
Resultaten voor
検索結果
element
元素
elementen
元素
Beoordeel
レート
Neem contact op
問い合わせ
Opwaarderen
アップグレード
Opwaarderen voor extra functies
新機能のためのアップグレード
Functies
機能
Bevalt de app?
アプリを楽しみます?
We zouden een waardering van 5 sterren voor onze app erg waarderen
私たちのアプリケーションをストアで5つ星評価にしてくれたら私たちはあなたを愛します
Verzenden
送信
Feedback verzenden
フィードバックの送信
Koop de upgrade om de onderstaande extra's te krijgen
以下の機能を利用するには、アップグレードをしてください
Verwijder alle reclame
すべての広告を消す
Stel achtergrond in
背景を設定する
Bekijk gedetailleerde informatie over isotopen
同位体の詳細を見る
Bekijk meer afbeeldingen voor elk element
元素の画像をもっと見る
Pas het uiterlijk van het periodiek systeem aan
周期表の見た目をカスタマイズする
Pas de sneltoetsen voor paginanavigatie aan
ページナビゲーションのショートカットキーを変更する。
* Toegankelijk met de upgrade
* アップグレードで利用可能
Vertel ons over uw ervaringen of geef een suggestie hoe we het nog beter kunnen maken
あなたの経験について教えてください
Sluiten
閉じる
Aan
オン
Uit
オフ
Verdiensten voor afbeeldingen
画像の出典
Versie-opmerkingen
バージョン メモ
Thema
テーマ
Licht
ライト

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.