Στοιχεία: Ο Περιοδικός Πίνακας
Elements: La Taula Periòdica
Περιοδικός Πίνακας
Taula Periòdica
Αρχική Σελίδα
Casa
Σύγκρινε
Comparar
Ρυθμίσεις
Configuració
Λίστα
Llista
Μετάφρασε
Traduir
Μετάφραση
Traducció
Σχετικά με
Quant a
Γενικά
General
Έκδοση
Versió
Σχεδιασμένο από την Naveen CS
Desenvolupat per Naveen Cs
Αναζήτηση
Cerca
Βοηθήστε στην μετάφραση αυτής της εφαρμογής στην για την γλώσσα σας
Ajuda'ns a traduir aquesta aplicació per al seu idioma
Γλώσσα
Idioma
Υποστηριζόμενη γλώσσα
Idioma compatible
Γλώσσα συστήματος
Idioma del sistema
Παρακαλώ επανεκκινήστε την εφαρμογή για να αλλάξετε τη γλώσσα
Per favor, reinicie l'aplicació per a cambiar l'idioma
Πολιτική Απορρήτου
Política de Privadesa
Αυτή η εφαρμογή δεν μαζεύει ούτε αποθηκεύει στοιχεία του χρήστη
Aquesta aplicació no recull ni emmagatzema ninguna dada d'usuari
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συμφωνούν με την αναζήτησή σας
No hi ha elements que satifaguen els seus criteris de cerca
Αποτελέσματα για
Resultats per a
στοιχείο
element
στοιχεία
elements
Βαθμολογήστε
Valoració
Επικοινωνία
Contacte
Αναβάθμιση
Millorar
Αναβαθμίστε για επιπλέον δυνατότητες
Actualitzar a funcions addicionals
Δυνατότητες
Característiques
Σας αρέσει η εφαρμογή;
Gaudint de l'aplicació?
Θα χαιρόμασταν να βαθμολογήσετε την εφαρμογή μας 5 αστέρια
L'agradaria la nostra taxa d'aplicació 5 estrel·les a la botiga
Αποστολη
Envia
Αποστολή σχολίων
Envieu suggeriments
Παρακαλούμε αγοράστε την αναβάθμιση για να αποκτήσετε τις παρακάτω δυνατότητες
Per favor, adquireixi l'actualització per a obtindre les característiques a continuació
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα ισότοπα
Veure informació detallada sobre els isòtops
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε στοιχείο
Veure les imatges per cada element
Πείτε μας για την εμπειρία σας ή προτείνετε πώς μπορούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη
Parli'ns de la seva experiència o suggereixi com podem fer-ho millor
Σημειώσεις έκδοσης
Notes de la versió
Θέμα
Tema
Φως
Lleuger

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.