Các nguyên tố: ‎Bảng tuần hoàn
Elements: La Taula Periòdica
Bảng tuần hoàn
Taula Periòdica
Trang chủ
Casa
So sánh
Comparar
Cài đặt
Configuració
Danh sách
Llista
Dịch
Traduir
Dịch thuật
Traducció
Giới thiệu
Quant a
Chung
General
Phiên bản
Versió
‎Được phát triển bởi Naveen CS‎
Desenvolupat per Naveen Cs
Tín chỉ
Crèdits
Tìm kiếm
Cerca
Giúp dịch ứng dụng này sang ngôn ngữ của bạn
Ajuda'ns a traduir aquesta aplicació per al seu idioma
Ngôn ngữ
Idioma
Ngôn ngữ được hỗ trợ
Idioma compatible
Ngôn ngữ hệ thống
Idioma del sistema
Hãy khởi động lại ứng dụng để chuyển ngôn ngữ
Per favor, reinicie l'aplicació per a cambiar l'idioma
‎Chính sách bảo mật‎
Política de Privadesa
Ứng dụng này không thu thập hay lưu trữ bất kì dữ liệu người dùng nào
Aquesta aplicació no recull ni emmagatzema ninguna dada d'usuari
‎‎Không có nguyên tố phù hợp với tìm kiếm của bạn‎‎
No hi ha elements que satifaguen els seus criteris de cerca
Kết quả cho
Resultats per a
nguyêntố
element
cácnguyêntố
elements
Đánh giá
Valoració
Liên hệ với chúng tôi
Contacte
Nâng cấp
Millorar
‎Nâng cấp cho tính năng bổ sung‎
Actualitzar a funcions addicionals
Tính năng
Característiques
Thích ứng dụng?
Gaudint de l'aplicació?
‎‎Chúng tôi rất muốn bạn đánh giá ứng dụng 5 sao trong Cửa hàng‎‎
L'agradaria la nostra taxa d'aplicació 5 estrel·les a la botiga
Gửi
Envia
Gửi phản hồi
Envieu suggeriments
Làm ơn chi trả để nâng cấp các tính năng dưới đây
Per favor, adquireixi l'actualització per a obtindre les característiques a continuació
Lọai bỏ quảng cáo
Eliminar tots els anuncis
Đặt hình nền
Definir fons de pantalla
Xem các thông tin được liệt kê về các đồng vị
Veure informació detallada sobre els isòtops
Xem thêm nhiều hình ảnh hơn cho mỗi nguyên tố
Veure les imatges per cada element
‎Tùy chỉnh sự xuất hiện của bảng tuần hoàn‎
Personalitza l'apariència de la taula periòdica
Tùy chỉnh phím tắt cho việc điều hướng trang
Modifiqueu les tecles de mètode abreviat per a la navegació de la pàgina
* Khả dung với bản nâng cấp
* Disponible amb la millora
Cho chúng tôi biết trải nghiệm của bạn hoặc đề xuất ý kiến để chúng tôi có thể làm tốt hơn
Parli'ns de la seva experiència o suggereixi com podem fer-ho millor
Đóng
Cerca
Bật
Activat
Tắt
Desactivat
Nguồn ảnh
Crèdits de les imatges
Ghi chú về phiên bản
Notes de la versió
Chủ đề
Tema
Sáng
Lleuger

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.