Pierwiastków: Układ Okresowy
Elements: La Taula Periòdica
Układ Okresowy
Taula Periòdica
Główna
Casa
Porównać
Comparar
Ustawienia
Configuració
Lista
Llista
Tłumacz
Traduir
Tłumaczenie
Traducció
Informacje
Quant a
Ogólne
General
Wersja
Versió
Opracowany przez Naveen CS
Desenvolupat per Naveen Cs
Uznania
Crèdits
Szukaj
Cerca
Pomóż przetłumaczyć tę aplikację na swój język
Ajuda'ns a traduir aquesta aplicació per al seu idioma
Język
Idioma
Obsługiwane języki
Idioma compatible
Język Systemowy
Idioma del sistema
Proszę uruchomić aplikację ponownie żeby zmienić język
Per favor, reinicie l'aplicació per a cambiar l'idioma
Polityka Prywatności
Política de Privadesa
Ta aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych użytkownika
Aquesta aplicació no recull ni emmagatzema ninguna dada d'usuari
Brak elementów pasujących do twojego wyszukiwania
No hi ha elements que satifaguen els seus criteris de cerca
Wyniki dla
Resultats per a
pierwiastek
element
pierwiastki
elements
Oceń
Valoració
Skontaktuj się z Nami
Contacte
Ulepsz
Millorar
Ulepsz dla dodatkowych funkcji
Actualitzar a funcions addicionals
Funkcje
Característiques
Cieszysz się tą aplikacją?
Gaudint de l'aplicació?
Chcielibyśmy byście ocenili naszą aplikację na 5 gwiazdek
L'agradaria la nostra taxa d'aplicació 5 estrel·les a la botiga
Wyślij
Envia
Prześlij opinię
Envieu suggeriments
Wykup ulepszenie by zdobyć poniższe funkcje
Per favor, adquireixi l'actualització per a obtindre les característiques a continuació
Usuń wszystkie reklamy
Eliminar tots els anuncis
Ustaw tło
Definir fons de pantalla
Wyświetl szczegółowe informacje o izotopach
Veure informació detallada sobre els isòtops
Pokaż więcej obrazów dla każdego elementu
Veure les imatges per cada element
Spersonalizuj wygląd układu okresowego
Personalitza l'apariència de la taula periòdica
Zmień skróty klawiszowe do nawigacji
Modifiqueu les tecles de mètode abreviat per a la navegació de la pàgina
* Dostępne po ulepszeniu
* Disponible amb la millora
Powiedz nam o swoich doświadczeniach lub zasugeruj jak ulepszyć ten program
Parli'ns de la seva experiència o suggereixi com podem fer-ho millor
Zamknij
Cerca
Włączone
Activat
Wyłączone
Desactivat
Opis Obrazu
Crèdits de les imatges
Uwagi o wersji
Notes de la versió
Motyw
Tema
Jasny
Lleuger

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.