பேர்சிய மொழி
Persa
உரோமானிய மொழி
Romanès
சேர்பிய மொழி
Serbi
ஸ்லோவானிய மொழி
Eslovè
ஸ்வீடன் மொழி
Suec
தாய்லாந்து மொழி
Tailandès
உக்ரேனிய மொழி
Ucraïnès
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
Uzbek
வியட்னாமிய மொழி
Vietnamita
ஆபிரிக்க மொழி
Afrikaans
ஐஸ்லாந்து மொழி
Islandès
ஸ்வாகிலி மொழி
Suahili
எஸ்பெராண்டோ மொழி
Esperanto
ஆர்மேனிய மொழி
Armeni
இலத்தீன் மொழி
Llatí
வேல்சு மொழி
Gal·lès
தமிழ் மொழி
Tàmil
தெலுங்கு மொழி
Telugu

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.