Elementet: Tabelën periodike
Տարրեր: Պարբերական աղյուսակ
Tabelën periodike
Պարբերական աղյուսակ
Shtëpi
Գլխավոր էջ
Krahasim
Համեմատել
Cilësimet
Կարգավորումներ
Listë
Ցանկ
Përkthej
Թարգմանել
Përkthim
Թարգմանություն
Rreth
Ծրագրի մասին
I përgjithshëm
Ընդհանուր
Versioni
Տարբերակ
Gjuha e mbështetur
Աջակցվող լեզուներ
Rezultatet për
Արդյունքներ
Na kontaktoni
Կապ հեղինակի հետ
Tiparet
Հնարավորություններ
Dërgo
Ուղարկել
Dërgo reagimet
Ուղարկել արձագանք
Aktiv
Միացված է
Joaktiv
Անջատված է
Shënimet e versionit
Արդիացման մասին

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.