Talaang peryodiko
Պարբերական աղյուսակ
Ipagkumpara
Համեմատել
Mga setting
Կարգավորումներ
Talaan
Ցանկ
Isalin
Թարգմանել
Pagsasalin
Թարգմանություն
Tungkol sa
Ծրագրի մասին
Bersyon
Տարբերակ
Tulungan na I-salin ang app sa iyong wika
Օգնեք թարգմանել
Wika
Լեզու
Sinusuportahang wika
Աջակցվող լեզուներ
Wika ng sistema
Սարքի լեզուն
Patakaran sa Privacy
Տվյալների դրույթներ
Mga resulta para sa
Արդյունքներ
Makipag-ugnayan sa amin
Կապ հեղինակի հետ
Mga Tampok
Հնարավորություններ
Nagugustuhan mo ba ang app?
Հավանեցի՞ք ծրագիրը
Ipadala
Ուղարկել
Magpadala ng feedback
Ուղարկել արձագանք
Maaari po bang sabihin sa amin ang tungkol sa iyong karanasan o magmungkahi kung paano namin maaaring gawin itong mas mahusay
Պատմեք մեզ թե ինչ կուզեիք փոխել ծրագրում
Naka-on
Միացված է
Naka-off
Անջատված է
Mga note tungkol sa bersyon
Արդիացման մասին

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.