பேர்சிய மொழி
Պարսկերեն
உரோமானிய மொழி
Ռումիներեն
சேர்பிய மொழி
Սերբերեն
ஸ்லோவானிய மொழி
Սլովեներեն
ஸ்வீடன் மொழி
Շվեդերեն
தாய்லாந்து மொழி
Թայ
உக்ரேனிய மொழி
ուկրաիներեն
உஸ்பெகிஸ்தான் மொழி
Ուզբեկերեն
வியட்னாமிய மொழி
Վիետնամերեն
ஆபிரிக்க மொழி
Աֆրիկերեն
ஐஸ்லாந்து மொழி
Իսլանդերեն
ஸ்வாகிலி மொழி
Սուոհի
எஸ்பெராண்டோ மொழி
Էսպերանտո
ஆர்மேனிய மொழி
Հայերեն

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.