அடர்த்தியான
Մուգ
பின்புலம்
Ետնաշերտ
எனது வின்டோஸ் நிறத்தை பயன்படுத்தவும்
Օգտագործել սարքի տեսքը
பதிப்பிக்கக்கூடியவை
Տպել
தரவிறக்கு
Ներբեռնել
தேடியவை
Հայտնաբերվել է
மூலகங்கள்: ஆவர்த்தன அட்டவணை உங்களுக்கு தேவையான இரசாயன மூலகங்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது
Տարրեր: Պարբերական աղյուսակը հնարավորություն է տալիս ստանալ անհրաժեշտ տեղեկություններ նաև քիմիական տարրերի մասին
மூலகங்கள் மேல் அழுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மூலகத்தினதும் பண்புகள், வரலாறு, பெயரின் உருவாக்கம், படங்கள், ஆபத்துகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு போன்றவற்றை அறிக
Ընտրեք տարրը, դրա մասին ավելի շատ նկարներ, տեղեկություններ և փաստեր դիտելու համար
பார்வைக்கு விருந்தளிக்கும் நிறமூட்டப்பட்ட அட்டவணை
Գունավոր դասավորմամբ ծածկագրված ցանկ
எளிய திரவ வடிவமைப்பு, பல தகவல்கள் கொண்டது
Ավելի պարզ ոճով տարբերակ
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான விளக்கமான தகவல்கள்
Մանրամասն տեղեկություններով տարբերակ
அனைத்து மூலகங்களையும் அரிச்சுவடி முறையில் அட்டவணை வடிவில் காண்க
Դիտել տարրերը այբբենական կարգով
ஒவ்வொரு மூலகத்திற்குமான இலத்திரன் நிலையமைப்பு வரைபடம்
Էլեկտրոնի թաղանթի գծապատկերն ու նկարը յուրաքանչյուր տարրի համար
இரு மூலகங்களுக்குமான பண்புகளை ஒப்பிடுக
Համեմատել երկու տարրերի հատկությունները
மூலகங்களின் குறியீடு, அணுவெண், பெயர் மூலம் மூலகங்களை தேடுக
Որոնել տարրը նշելով թիվ, անուն կամ հատուկ նշան
முக்கியமான சமதானிகள் பற்றிய தகவல்கள்
Մանրամասն տեղեկություններ խոշոր իզոտոպների մասին
விளக்கங்களுக்கு தகவல்களை உள்ளடக்கிய வலைத்தளங்களின் வலைத்தள முகவரி
Տեղեկատվական կայքեր
இன்டர்நெட் இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடியது
Աշխատում է առանց համացանցի
இரசாயன மூலகங்களை கொண்ட கவர்ச்சிகரமான ஆவர்த்தன அட்டவணை
Գերգործուն պարբերական աղյուսակը քիմիական տարրերի համար
பண்புகள், வரலாறு, பெயர் உருவாக்கம், தகவல்கள், பயன்பாடுகள், சமதானிகள், இலத்திரன் நிலையமைப்பு, பளிங்குரு, ஆபத்துக்கள் மற்றும் பல
Հատկություններ, պատմություն, անվան ծագում, փաստեր, ծրագրեր, իզոտոպներ, էլեկտրոնների կազմաձևեր, բյուրեղների կառուցվածք, վտանգներ և այլն:
நெடுங்குழு
Խումբ
கிடை வரிசை
Ժամանակահատված
குழு
Արգելք
வாங்குதளம்
Խանութ
படம்
Պատկեր
மேலதிக படங்கள்
Ավելի շատ պատկերներ
பண்புகள்
Հատկություններ
பயன்கள்
Հավելվածներ
வரலாறு
Պատմություն
பொதுப் பண்புகள்
Հիմնական հատկություններ
இயற்பியற் பண்புகள்
Ֆիզիկական հատկություններ
அணுப் பண்புகள்
Ատոմային հատկություններ
முக்கிய பயன்கள்
Հիմնական ծրագրերը
வெளி இணைப்புகள்
Կարևոր հղումներ
தோற்றம்
Տեսքը
குறுக்குச்சசாவிகள்
Կարճատներ
கருத்துத் தெரிவிப்பு
Նմանություններ
மேலும்
Ավելին
வடிவமைப்பு
Ձևանմուշ
வலைத்தளம்
Կայքէջ
அட்டவணை அகலம்
Աղյուսակի բարձրությունը
எண்களின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Դասավորել ըստ թվի
பெயர் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Դասավորել ըստ անվան
குறியீட்டின் மூலம் பட்டியல்படுத்து
Դասավորել ըստ նշանի
பெயர்
Անվանումը
வேதிக் குறியீடு
Հատուկ նշան
அணு எண்
Ատոմային թիվը
அணுவின் திணிவு
Ատոմային քաշը
திணிஇவெண்
Հիմնական թիվը

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.