원소 주기율표: 118 원소
Տարրեր: Պարբերական աղյուսակ
원소 주기율표
Պարբերական աղյուսակ
Գլխավոր էջ
비교
Համեմատել
설정
Կարգավորումներ
목록
Ցանկ
번역하기
Թարգմանել
번역
Թարգմանություն
정보
Ծրագրի մասին
일반
Ընդհանուր
버전
Տարբերակ
Naveen CS 제작
Հեղինակ Naveen CS
크레딧
Դրույթներ
검색
Որոնել
한국어 번역을 도와주세요!
Օգնեք թարգմանել
언어
Լեզու
지원되는 언어
Աջակցվող լեզուներ
시스템 언어
Սարքի լեզուն
언어를 변경하려면 어플을 재실행해야 합니다
Վերագործարկեք լեզուն փոխելու համար
개인정보취급방침
Տվյալների դրույթներ
이 어플은 사용자의 정보를 수집하거나 저장하지 않습니다
Այս հավելվածը չի հավաքում և պահում որևէ անձնական տվյալ
검색하신 내용과 일치하는 원소가 없습니다
Տարրը գոյություն չունի
검색 결과
Արդյունքներ
원소
Տարր
원소
տարրեր
평가
Գնահատել
문의
Կապ հեղինակի հետ
업그레이드
Ամբողջական տարբերակը
업그레이드로 추가적인 기능 사용해보세요
Գնել ամբողջական տարբերակը բոլոր հնարավորությունների համար
기능
Հնարավորություններ
이 어플을 즐기고 계신가요?
Հավանեցի՞ք ծրագիրը
스토어에서 이 어플을 별 5개로 평가해주세요!
Գնահատեք 5 աստղով խանութում
보내기
Ուղարկել
피드백 보내기
Ուղարկել արձագանք
업그레이드를 결제해서 아래의 기능들을 이용해보세요!
Գնեք հավելվածը բոլոր, որ կարողանաք օգտվել բոլոր հնարավորություններից
모든 광고가 사라집니다
Չցուցադրել գովազդները
배경을 설정할 수 있습니다
Կայել որպես ետնաշերտ
동위원소에 대한 구체적인 정보를 볼 수 있습니다
Դիտել իզոտոպների մասին մանրամասն տեղեկությունները
원소의 사진을 더 많이 볼 수 있습니다
Դիտել ավելի շատ նկարներ տվյալ տարրի մասին
주기율표를 마음대로 꾸밀 수 있습니다
Փոփոխել ցուցադրման դրվածքները
페이지 탐색 단축키 변경
Խմբագրել կարճատները
* 업그레이드로 가능한 것들
* Հասանելի է գնման համար
개선하거나 고칠 점을 저희에게 제안해주세요
Պատմեք մեզ թե ինչ կուզեիք փոխել ծրագրում
닫기
Փակել
켜기
Միացված է
끄기
Անջատված է
이미지 출처
Նկարի մասին
버전 정보
Արդիացման մասին
테마
Ոճ
밝게
Բաց

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.