Elementos: A Tabela Periódica
Prvky: Periodická tabuľka
Tabela Periódica
Periodická tabuľka
Início
Domov
Comparar
Porovnaj
Configurações
Nastavenia
Lista
Zoznam
Traduzir
Preložiť
Tradução
Preklad
Sobre
Info
Geral
Všeobecné
Versão
Verzia
Desenvolvido por Naveen CS
Vyvynul Naveen CS
Créditos
Poďakovanie
Pesquisar
Hľadaj
Ajude a traduzir esta aplicação para sua língua
Pomôžte nám preložiť túto aplikáciu do vášho jazyka
Língua
Jazyk
Idiomas suportados
Podporované jazyky
Linguagem do sistema
Jazyk systému
Por favor, reinicie a aplicação para alterar a linguagem
Prosím reštartni aplikáciu za zmenu jazyka
Política de Privacidade
Ochrana osobných údajov
Este aplicativo não coleta, nem armazena dados de usuário
Táto aplikácia nezhromažďuje a neukladá žiadne dáta používateľa
Nenhum elemento bate com sua pesquisa
Žiadne prvky zodpovedajúce vášmu vyhľadávaniu
Resultados para
Výsledky pre výraz
elemento
prvok
elementos
prvky
Avaliar
Ohodnosť
Contate-nos
Kontaktuj nás
Upgrade
Upgrady
Upgrade para recursos extras
Upgradni aby si mal extra vlastnosti
Recursos
Funkcie
Aproveitando o app?
Páči sa ti aplikácia?
Nós adoraríamos que você avaliasse a nossa aplicação com 5 estrelas na loja
Boli by sme radi keby si ohodnotil našu apku 5 hviezdičkami v Obchode
Enviar
Odoslať
Enviar comentário
Odoslať pripomienky
Por favor, compre a atualização para receber as funcionalidades abaixo
Prosím, zakúpte si upgrade pre viac možností
Remover todos os anúncios
Odstrániť všetky reklamy
Definir o papel de parede
Nastaviť pozadie
Ver informação detalhada em isótopos
Pozrieť detailné informácie izotopov
Ver mais imagens para cada elemento
Pozrieť viac obrázkov pre každý prvok
Personalizar aparência da tabela periódica
Upraviť vzhľad periodickej tabuľky
Modificar os atalhos para a navegação da página
Upraviť skratkové znaky pre navígáciu na stranu
* Disponível no upgrade
* Dostupné v novej verzii
Conte-nos sobre sua experiência ou sugira como podemos melhorar
Povedz nám o tvojich skúsenostiach alebo návrhoch na zlepšenie
Fechar
Zavrieť
Ligado
Zapnuté
Desligado
Vypnuté
Créditos de Imagem
Zdroje obrázkov
Notas de versão
Poznámky o verzii
Tema
Motív
Claro
Svetlý

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.