Elementos: La Tabla Periódica
Prvky: Periodická tabuľka
Tabla Periódica
Periodická tabuľka
Inicio
Domov
Comparar
Porovnaj
Ajustes
Nastavenia
Lista
Zoznam
Traducir
Preložiť
Traducción
Preklad
Acerca de
Info
General
Všeobecné
Versión
Verzia
Desarrollado por Naveen CS
Vyvynul Naveen CS
Créditos
Poďakovanie
Buscar
Hľadaj
Ayuda a traducir esta aplicación a tu idioma
Pomôžte nám preložiť túto aplikáciu do vášho jazyka
Idioma
Jazyk
Idiomas compatibles
Podporované jazyky
Lenguaje del sistema
Jazyk systému
Por favor re-inicie la aplicación para cambiar de lenguaje
Prosím reštartni aplikáciu za zmenu jazyka
Política de Privacidad
Ochrana osobných údajov
Esta aplicación no recoge ni almacena ningún dato de usuario
Táto aplikácia nezhromažďuje a neukladá žiadne dáta používateľa
Ningún resultado coincide con tu búsqueda
Žiadne prvky zodpovedajúce vášmu vyhľadávaniu
Resultados para
Výsledky pre výraz
elemento
prvok
elementos
prvky
Calificar
Ohodnosť
Contáctanos
Kontaktuj nás
Actualización
Upgrady
Actualiza para funciones extra
Upgradni aby si mal extra vlastnosti
Funciones
Funkcie
¿Te gusta esta app?
Páči sa ti aplikácia?
Nos gustaría evaluar nuestra aplicación con 5 estrellas en tienda
Boli by sme radi keby si ohodnotil našu apku 5 hviezdičkami v Obchode
Enviar
Odoslať
Enviar comentarios
Odoslať pripomienky
Por favor, adquiera la actualización para obtener las siguientes características
Prosím, zakúpte si upgrade pre viac možností
Eliminar toda la publicidad
Odstrániť všetky reklamy
Establecer el fondo
Nastaviť pozadie
Ver información detallada sobre los isótopos
Pozrieť detailné informácie izotopov
Ver más imágenes de cada elemento
Pozrieť viac obrázkov pre každý prvok
Personalizar la apariencia de la tabla periódica
Upraviť vzhľad periodickej tabuľky
Modificar las teclas de acceso directo para la navegación de página
Upraviť skratkové znaky pre navígáciu na stranu
* Disponible con la actualización
* Dostupné v novej verzii
Cuentanos tu experiencia o sugierenos como podemos hacerlo mejor
Povedz nám o tvojich skúsenostiach alebo návrhoch na zlepšenie
Cerrar
Zavrieť
Activado
Zapnuté
Desactivado
Vypnuté
Créditos de imagen
Zdroje obrázkov
Notas de la versión
Poznámky o verzii
Tema
Motív
Claro
Svetlý

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.