Elemente: Das Periodensystem
Prvky: Periodická tabuľka
Periodensystem
Periodická tabuľka
Startseite
Domov
Vergleichen
Porovnaj
Einstellungen
Nastavenia
Liste
Zoznam
Übersetzen
Preložiť
Übersetzung
Preklad
Über
Info
Allgemein
Všeobecné
Version
Verzia
Entwickelt von Naveen CS
Vyvynul Naveen CS
Danksagungen
Poďakovanie
Suchen
Hľadaj
Helfen Sie, diese App in Ihre Sprache zu übersetzen
Pomôžte nám preložiť túto aplikáciu do vášho jazyka
Sprache
Jazyk
Unterstützte Sprachen
Podporované jazyky
System Sprache
Jazyk systému
Bitte starten Sie die app neu, um die Sprache zu wechseln
Prosím reštartni aplikáciu za zmenu jazyka
Datenschutz Richtlinie
Ochrana osobných údajov
Diese App sammelt und speichert keine Anwenderdaten
Táto aplikácia nezhromažďuje a neukladá žiadne dáta používateľa
Keine Übereinstimmung mit Ihren Suchvorgaben
Žiadne prvky zodpovedajúce vášmu vyhľadávaniu
Ergebnisse für
Výsledky pre výraz
Element
prvok
Elemente
prvky
Bewerten
Ohodnosť
Kontaktieren Sie uns
Kontaktuj nás
Upgrade
Upgrady
Upgrade für Zusatzfunktionen
Upgradni aby si mal extra vlastnosti
Funktionen
Funkcie
Gefällt Ihnen das App?
Páči sa ti aplikácia?
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere App mit 5 Sternen im Store bewerten
Boli by sme radi keby si ohodnotil našu apku 5 hviezdičkami v Obchode
Senden
Odoslať
Feedback senden
Odoslať pripomienky
Bitte kaufen Sie das Upgrade um die folgenden Eigenschaften zu erwerben
Prosím, zakúpte si upgrade pre viac možností
Alle Ads entfernen
Odstrániť všetky reklamy
Wahl des Hintergrunds
Nastaviť pozadie
Detaillierte Informationen zu Isotopen anzeigen
Pozrieť detailné informácie izotopov
Mehr Bilder zu jedem Element anzeigen
Pozrieť viac obrázkov pre každý prvok
Erscheinungsbild des Periodensystems anpassen
Upraviť vzhľad periodickej tabuľky
Änderung der Tastenkürzel für die Seitennavigation
Upraviť skratkové znaky pre navígáciu na stranu
* Mit dem Upgrade erhältlich
* Dostupné v novej verzii
Erzählen Sie uns Ihre Erfahrungen oder schlagen Sie vor, wie wir die App noch besser machen können
Povedz nám o tvojich skúsenostiach alebo návrhoch na zlepšenie
Schliessen
Zavrieť
Ein
Zapnuté
Aus
Vypnuté
Danksagungen für Bilder
Zdroje obrázkov
Versionshinweise
Poznámky o verzii
Design
Motív
Hell
Svetlý

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.